แนะขั้นตอนการฝากกระเป๋าที่ ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหลังจากถึงที่หมายเลยโดยไม่ได้เข้าโรงแรมหรือที่พักก่อน จะต้องหาตัวช่วย หรือที่ฝากกระเป๋าสัมภาระแน่นอน วันนี้เราจึงมาแนะนำ “ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า” ว่ามีกี่ประเภท มีวิธีการใช้อย่างไรบ้าง สถานที่ที่มักจะมีล็อกเกอร์ให้ฝากกระเป๋า และข้อควรระวังในการฝากกระเป๋าและสัมภาระในล็อกเกอร์กัน

ประเภทของ ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

โดยทั่วไป มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือแบบใช้กุญแจในการไขเปิด และประเภทที่สอง แบบใช้การ์ด ใบเสร็จ หรือบาร์โค้ดในการเปิดล็อกเกอร์

ขั้นตอนการฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์

สำหรับประเภทการใช้กุญแจในการเปิดตู้ล็อกเกอร์

1. ค้นหาตู้ล็อกเกอร์ที่ยังว่าง โดยสังเกตได้จากกุญแจ ถ้ามีกุญแจอยู่แสดงว่าว่าง

2. ใส่สัมภาระเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์

3. ปิดประตูล็อกเกอร์ ควรตรวจสอบว่า ใส่ของครบทั้งหมดไหม เนื่องจากถ้าปิดแล้วจ่ายเงินเรียบร้อย แล้วต้องเปิดเพื่อใส่ของเพิ่ม เท่ากับต้องจ่ายเงินใหม่อีกรอบ

4. หยอดเหรียญ จ่ายเงิน

5. ดึงกุญแจออก เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการฝากกระเป๋า เวลานำกระเป๋าออกจากล็อกเกอร์สามารถนำกุญแจมาไขเปิดประตูได้เลย

ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

สำหรับประเภทที่ 2 คือการใช้การ์ด ใบเสร็จ หรือบาร์โค้ดในการเปิด ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า โดยสามารถแยกได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1: หาตู้ว่าง แล้วค่อยไปยืนยันชำระเงินจากหน้าจออัตโนมัติ

1. ค้นหาตู้ล็อกเกอร์ที่ว่าง โดยดูได้จากสัญลักษณ์ ไฟเขียว หรือไม่มีสัญญาณไฟแล้วแต่รุ่นของตู้

2. ใส่กระเป๋า สัมภาระ เก็บในตู้ ควรตรวจสอบว่า ใส่ของครบทั้งหมดไหม เนื่องจากถ้าปิดแล้วจ่ายเงินเรียบร้อย แล้วต้องเปิดเพื่อใส่ของเพิ่ม เท่ากับต้องจ่ายเงินใหม่อีกรอบ

3. ไปที่หน้าจออัตโนมัติ ใส่หมายเลขตู้

4. จ่ายเงิน สามารถจ่ายได้ทั้ง เงินสดและบัตร

5. รับการ์ด ใบเสร็จ หรือบาร์โค้ด

เวลานำกระเป๋าออก ใช้การ์ด ใบเสร็จ หรือบาร์โค้ด โดยต้องกดหมายเลขตู้ก่อน อาจจะใช้เป็น PIN หรือการสแกนจากการ์ด บาร์โค้ด เพราะฉะนั้นควรเก็บรักษาการ์ด ใบเสร็จ หรือบาร์โค้ด เป็นอย่างดี

ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

แบบที่ 2: สามารถกดหาตู้ว่างได้จากหน้าจออัตโนมัติ

1. ค้นหาตู้ล็อกเกอร์ที่ว่าง ได้จากหน้าจออัตโนมัติ เลือก ฝากของ

2. เลือกขนาดล็อกเกอร์ที่ต้องการ เลือกระยะเวลาที่ต้องการฝาก

3. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ

4. เลือกวิธีชำระเงิน ชำระเงิน

5. ตู้ล็อกเกอร์จะเปิดออก ใส่กระเป๋า สัมภาระ เก็บในตู้ ควรตรวจสอบว่า ใส่ของครบทั้งหมดไหม เนื่องจากถ้าจะเปิดเพื่อใส่ของเพิ่ม เท่ากับต้องจ่ายเงินใหม่อีกรอบ

6. ปิดประตูตู้ล็อกเกอร์

เวลานำกระเป๋าออก คลิกจากหน้าจออัตโนมัติ เลือกช่อง นำกระเป๋าออก ใส่รหัสผ่านแล้ว​ จึงนำของออกมาได้

ข้อควรระวัง ในการฝากกระเป๋าและสัมภาระ ในล็อกเกอร์รับฝากสัมภาระ

1. ต้องเก็บกุญแจ การ์ด สลิป หรือบาร์โค้ดที่ใช้เปิดล็อกเกอร์อย่างดี

2. ต้องจำหรือถ่ายภาพ สถานที่ฝาก เลขตู้ล็อกเกอร์ เนื่องจากบางสถานที่มีจุด ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า หลายจุดในสถานที่เดียวกัน

3. ในสถานีใหญ่ ๆ บางครั้งตู้ล็อกเกอร์มักเต็ม

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.