ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด

 

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ บริษัทขอให้สิทธิ์การเข้าถึงและใช้บริการแก่ผู้ที่ตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเท่านั้น หากท่านไม่เห็นด้วยหรือยินยอมตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ท่านสามารถทำการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้บริการได้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการเข้าถึงและใช้บริการกับแอร์พอเทลล์โดยการกระทำบุคคลที่สาม บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายส่วนตัวของบริษัท

บริษัทจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่อายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย การเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชันและบริการต้องแน่ใจว่าท่านอายุ 18 ปีขึ้นไปและยินยอม ยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และเป็นผู้ที่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทได้อย่างอิสระ

 

 • องค์กร

 

บริษัทแอร์พอเทลล์ จำกัด เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยภายใต้หมายเลขจดแจ้ง 0125558026773 และมีสำนักงานจดทะเบียนที่ พฤกษาวิลล์ 64 สายไหม 29/271 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558026773

 

 • สิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข้อมูล เนื้อหา คุณสมบัติ บทบาททั้งหมด (รวมถึงแต่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอพพลิเคชน ซอฟต์แวร์ เสียง วีดีโอ อนิเมชัน โลโก้ ข้อความ การแสดงผล รูปภาพและการออกแบบ) ที่เผยแพร่บนช่องทางสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน โบรชัวร์ ป้ายและใบปลิว) เป็นทรัพย์สินของบริษัท

 

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

บริษัทอาจมีการเพิ่มเติม ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและกฎหมายของไทยและสากล ข้อมูลทั้งหมดควรอ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดหรือเอกสารที่เผยแพร่ใหม่ ท่านจะได้รับข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านใช้บริการกับทางบริษัท ในกรณีที่มีการตีความที่แตกต่างกัน ข้อความภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้เพื่อความเข้าใจตรงกัน ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของเราได้ที่ https://www.airportels.asia/terms-and-conditions/

 

 • ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมคือ ท่านหรือบุคคลที่สามผู้ซึ่งอ่านข้อความนี้และใช้บริการหรือให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องในด้านอื่นๆกับการบริการของบริษัท

 

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชันหรือเคาน์เตอร์ที่สนามบินจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เมื่อท่านตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทจะหมายถึงท่านตกลงและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย

 

 • ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน

 

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียง

 1. ชื่อทางการภาษาอังกฤษหรือตัวหนังสือแบบโรมันที่สะกดในหนังสือเดินทางของท่าน
 2. หมายเลขหนังสือเดินทาง
 3. วันเดือนปีที่เกิด
 4. ที่อยู่ปัจจุบัน
 5. หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
 6. ที่อยู่อีเมล
 7. เบอร์โทรศัพท์

เมื่อลงทะเบียนใช้บริการท่านจะได้รับบัญชีและรหัสผ่าน ท่านต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่านรับทราบและท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานของการละเมิดใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในทรัพย์สินของบริษัทและยกเลิกสิทธิ์ในการให้บริการและการใช้บัญชีเมื่อท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ

 

 • การจอง

 

การจองโดยตัวท่านเองหรือบุคคลที่สามภายใต้การระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดควรมีความถูกต้องและผ่านการเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ข้อมูลสถานะและรายละเอียดของการบริการจะถูกอัพเดทผ่านทางอีเมลหรือ  https://www.airportels.asia/ เท่านั้น  โปรดทราบว่าชื่อที่ใช้ในการจองควรสอดคล้องกับเอกสารแสดงตัวตนของท่าน บริษัทรับเพียงหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ),ใบขับขี่และบัตรประชาชนของไทยเท่านั้นสำหรับการแสดงตัวตน  ท่านควรได้รับอีเมลที่ถูกต้องและอัพเดทจาก [email protected] and [email protected] เท่านั้นหลังจากมีการขอหรือยืนยันข้อมูล ข้อมูลและคำขอการจองอ้างอิงจากอีเมลที่ส่งจาก [email protected] หรือใบเสร็จรับเงินและสลิปจากแอร์พอเทลล์เท่านั้น

 

 • ราคาและค่าบริการ

 

การคิดค่าบริการ,การทำธุรกรรมหรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดจะถูกดำเนินการผ่านเว็บไซต์และ/หรืออีเมลหรือเคาน์เตอร์ของบริษัทดังต่อไปนี้  

 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

1.สนามบินสุวรรณภูมิ

2.สนามบินดอนเมือง

3.เซ็นทรัลเวิลด์

4.เอ็มบีเคเซ็นเตอร์

5.เทอร์มินอล 21

โปรดทราบว่าการร้องขอเกี่ยวกับเงิน,ผลประโยชน์หรือธุรกรรมอื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่หรือช่องทางตามการนัดหมายของบริษัทนั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท

 

ค่าบริการต่างๆจะปรากฎบนช่องทางสื่อสารของบริษัท บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงราคาแต่ราคาจะถูกกำหนดเมื่อการจองได้รับการยืนยันและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  คำขออื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในการจองหรือธุรกรรมเดียวกันจะเป็นการจองใหม่และราคาอาจแตกต่างกัน ธุรกรรมต่างๆสามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิต/เดบิตและเงินสด (บาท) ขั้นตอนการชำระที่บริษัทยอมรับมีดังนี้

 1. ออนไลน์
 2. บัตรเครดิต/เดบิต (VISA, MASTER, UNIONPAY และ JCB เท่านั้น)
 3. Paypal
 4. Alipay (สำหรับผู้ใช้บริการจากประเทศจีนเท่านั้น)
 5. เคาน์เตอร์แอร์พอเทลล์
 6. เงินสด (บาท)
 7. วีแชท เพย์ (สำหรับผู้ใช้บริการจากประเทศจีนเท่านั้น)
 8. การโอนผ่านไวเลส
 9. พร้อมเพย์

ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ทำการจองจนถึงการชำระค่าบริการควรกระทำภายใต้ชื่อและบุคคลเดียวกัน หนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารอื่นๆที่บริษัทยอมรับจะถูกขอเมื่อมีการทำธุรกรรม

เครื่องชั่งสำหรับการชั่งน้ำหนักและออกใบเรียกเก็บเงินจะถูกบำรุงรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน IOS 9001 เมื่อท่านตกลงใช้บริการจะหมายถึงท่านยอมรับผลตามเครื่องชั่งของบริษัท จากนั้นบริษัทจะให้ใบแจ้งราคาที่ถูกต้องพร้อมราคาตามน้ำหนักที่ชั่ง  ท่านจะได้รับใบเสร็จการชำระเงินในรูปแบบสำเนาถาวรหรือสำเนาชั่วคราวเสมอหลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

 

 • ใบเสร็จรับเงิน

 

รายละเอียดและข้อมูลของราคาการบริการจะปรากฏในใบแจ้งหนี้เมื่อมีการยืนยันการเรียกเก็บเงินและจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หากท่านรู้สึกว่าข้อความในใบแจ้งหนี้มีความคลุมเครือ  ผู้ใช้บริการควรเป็นคนเดียวกันกับคนที่มารับกระเป๋าหรือสัมภาระ ราคาในใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี) และใบเสร็จรับเงินควรจะเหมือนกันทุกประการ ท่านจะได้รับใบเสร็จเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้นและได้รับการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากท่าน โดยการรับใบเสร็จจะหมายถึงท่านยอมรับว่าการให้บริการได้เสร็จสิ้นแล้ว

 • หน้าที่ของ แอร์พอเทลล์

บริษัท แอร์พอเทลล์ นำเสนอและให้บริการตามข้อความที่ทางบริษัทได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ทางแอปพลิเคชันและเอกสารที่หน้าเคาน์เตอร์ของบริษัทภายใต้หมวดที่ 13 หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสัมภาระตรงตามกำหนดเวลาส่งมอบ ในกรณีขาเข้า บริษัทจะคืนเงินให้ท่าน 100% และในกรณีขาออก บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขนส่งสัมภาระของท่านไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ/หรือเนื้อหาที่จะส่งผลกระทบต่อท่าน ผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้

 • หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ท่านต้องรับประกันว่าท่านไม่ได้บรรจุสิ่งของต้องห้ามใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 15 ในกระเป๋าเดินทางของท่านที่จะจัดส่งหรือจัดเก็บและต้องใช้บริการอย่างถูกต้อง ท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ท่านควรเก็บใบรับรองหรือใบเสร็จรับเงินไว้กับตัวเองและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเมื่อท่านทำการรับสัมภาระคืนที่เคาน์เตอร์ของบริษัท ท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านที่ให้แก่บริษัทนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากตัวเองหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต หลักฐานหรือการรับรอง (บัตรเครดิต/เดบิตหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีลายเซ็นหรือบัตรประจำตัวอาจถูกขอโดยพนักงานของบริษัทเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

 • นโยบายการจัดส่งและการจัดการด้านความปลอดภัย

บริการของบริษัททั้งหมดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการใช้บริการจัดส่งของบริษัทนั้นท่านต้องยอมรับข้อกำหนดและเคารพกฎหมายของราชอาณาจักรไทย บริษัทจะไม่ทำลายกระเป๋าเดินทางของท่านด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ แต่ในบางสถานการณ์ บริษัทจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทันทีเมื่อบริษัทได้รับแจ้งจากหน่วยงานทางการของไทย หรือมีสิ่งของถูกค้นพบโดยสแกนเนอร์เอกซเรย์ หรือการตรวจสอบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัย, สิ่งผิดกฎหมาย, ความเสี่ยง, หรือ ของอันตราย ท่านอาจถูกขอให้ทางบริษัทตรวจสอบสัมภาระของท่านโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากท่านปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น ทางบริษัทอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ท่านด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและยกเลิกคำขอการจอง หรือ บริการอื่น ๆ ของท่าน หากท่านละเมิดข้อกำหนดและ/หรือถูกสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายโดยไม่มีการคืนเงิน เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทอาจร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจในการตรวจสอบพัสดุ กระเป๋าหรือภาชนะบรรจุที่น่าสงสัยในรูปแบบใด ๆ ที่ทางบริษัทจัดส่งหรือจัดเก็บ ท่านสามารถขอใบรับรองสัมภาระ บัตรติดสัมภาระพร้อมสัญลักษณ์ของแอร์พอเทลล์ และ เลขลำดับสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้น หลังปิดผนึก ทางบริษัทไม่อนุญาตให้เปิดผนึกจนกว่าการให้บริการจะสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม ยกเว้นภายใต้เหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือการขอให้สอบสวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ สำหรับชิ้นส่วนเพิ่มเติมของการปิดผนึก ค่าธรรมเนียม 20 บาท / ชิ้น กระเป๋าเดินทางปกติจะถูกกำหนดให้เป็นขอบแต่ละข้าง (ความยาว ความกว้างและความสูง) หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของกระเป๋าเดินทางจะต้องไม่เกิน 1 เมตรและน้ำหนักของสัมภาระแต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัมสำหรับบริการขนส่ง

 • เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการส่งมอบบริการและดูแลกระเป๋าเดินทางของท่านในกรณีที่เกิดจากบุคคลที่สามหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทดังต่อไปนี้:

         -ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบิน

         -ความล้มเหลวที่เกิดจากการทำให้สัมภาระของท่านไม่สามารถส่งมอบตรงเวลาเนื่องมาจากทางสนามบิน

         -ความล้มเหลวที่เกิดจากการทำให้สัมภาระของท่านไม่สามารถส่งมอบตรงเวลาเนื่องมาจากทางโรงแรม

          ไม่สามารถจองหรือยกเลิกบริการได้ตรงเวลา

         -การกระทำของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจ (ตำรวจ ศุลกากร เจ้าหน้าที่สนามบินและหน่วยงานการบิน)

         -การขนส่งทางบกและทางอากาศในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศหยุดชะงัก

         -ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ หรือ พายุไต้ฝุ่น)

         -สถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดจากบุคคลที่สาม (การจลาจล การนัดหยุดงาน การเกิดเพลิงไหม้ การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ)

         -ความเสียหายหรือการสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินของท่านโดยการกระทำของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 • สิ่งของต้องห้าม

 

 1. สิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
 2. เงิน(ธนบัตร เหรียญ บัตรเครดิต/เดบิตและเช็คเดินทาง)
 3. ศิลปกรรมโบราณ เครื่องประดับ เอกสาร ซอฟต์แวร์หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ
 4. เนื้อหาที่เป็นภาพลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม
 5. โลหะมีค่า (เช่นทองคำหรือเครื่องเงินในรูปแบบใด ๆ) และอัญมณี
 6. วัตถุระเบิดเชื้อเพลิงสารอันตรายหรือวัสดุติดไฟ
 7. วัสดุกัมมันตรังสี สิ่งของที่ปล่อยควันหรือกลิ่นแรงอื่น ๆ
 8. อาวุธปืน กระสุน ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสารควบคุมอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น
 9. สิ่งของที่มีความเสี่ยงเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายซึ่งเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนต้องห้าม
 10. สินค้าที่ถูกขโมยหรือสินค้าต้องห้ามอื่น ๆ
 11. อาหารที่เน่าเสียแล้วปล่อยควันหรือกลิ่นที่รุนแรงอื่น ๆ หรือสร้างของเหลว
 12.      -แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง นาฬิกา โทรศัพท์ แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตซึ่งรวมแบตเตอรี่)
 13.      -ของเสีย
 • ความรับผิดชอบของ แอร์พอเทลล์
 1. สำหรับสัมภาระที่มีป้ายกำกับและยืนยันรายการจองแล้ว ทางบริษัทจะทำให้แน่ใจว่าการส่งมอบบริการจะตรงเวลาและถูกส่งไปยังปลายทางและผู้รับที่ถูกต้อง หากทางบริษัทล้มเหลวในการขนส่งและไม่เป็นไปตามสัญญาของทางบริษัท การชดเชยจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 รายการจอง
 2. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย
 3. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งของต้องห้าม
 4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ เมื่อท่านละเมิดข้อกำหนดของบริษัทหรือกฎหมายไทย
 5. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่ได้รับการยกเว้น อันตราย หรือต้องห้ามใด ๆ
 6. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินใด ๆ ของท่านก่อนที่จะมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่บริษัทในทุกกรณี
 7. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่านหลังจากปิดธุรกรรมและท่านได้รับกระเป๋าเดินทางไปแล้ว
 8. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินใดๆ ของท่านหากมีหน่วยงานใดรวมถึงตัวท่านมาแสดงการอ้างอิงที่ถูกต้องเพื่อรับคืนข้าวของของท่าน
 9. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินใดๆ ของท่านหากหน่วยงานใดๆ รวมถึงท่าน รับคืนข้าวของของท่านจากเคาน์เตอร์ของบริษัทที่ปลายทาง
 10. สิ่งของที่มีคุณค่าทางความรู้สึกจะไม่สามารถตีเป็นราคา
 11. สิ่งที่แนบมากับกระเป๋าเดินทางเช่นป้ายชื่อ ตุ๊กตา อุปกรณ์เสริม หมอนหรือกระเป๋าใบเล็ก ๆ จะไม่รับประกันตามเงื่อนไขหรือการสูญหาย
 12. ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันที่กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของท่านเสียหายและได้รับการยืนยันว่าการสูญเสียและความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งผ่านทางยานพาหนะของบริษัท ค่าตอบแทนจะถูกอ้างอิงตามตารางต่อไปนี้

ส่วนของกระเป๋า

ค่าทดแทน

การประเมินค่า

รายละเอียด

อัตราความเสียหาย

ถุงพลาสติก

กล่องลัง

N/A

เทปปิดผนึก

N/A

ที่จับด้านบนหรือสายสะพายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย หรือ กระเป๋าถือ

100-300 บาท

10% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 300 บาท)

ห่อพลาสติก

ตัวจับ หรือ สายสะพายหาย

ที่จับด้านบน

300-500 บาท

10% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 500 บาท)

N/A

10%

ที่จับด้านข้าง

300-500 บาท

10% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 500 บาท)

N/A

10%

ที่จับสำหรับเข็น

500-1500 บาท

15% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 2000 บาท)

N/A

20%

ซิบหลัก

350-500 บาท

10% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 500 บาท)

ห่อพลาสติก

10%

ล้อ(ชิ้น)

350-500 บาท/ชิ้น

10% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 500 บาท)

N/A

ล้อหาย หรือ เสียหาย

10%(ชิ้น)

รอยแตก(กระเป๋าไฟเบอร์) 3 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ สามารถมองเห็นข้างใน

300-2000 บาท

แตกเกิน 5 เซนติเมตร ชดเชยสูงสุดถึง 2000 บาท

ห่อพลาสติก

รอยแตกทุก ๆ 5 เซนติเมตร

20%

กระเป๋าโลหะและกระเป๋าไฟเบอร์ที่ได้รับการกระแทก

300-2000 บาท

บิดเบี้ยวเกิน 5 เซนติเมตร ชดเชยสูงสุดถึง 2000 บาท

ห่อพลาสติก

รอบบิดเบี้ยวทุก ๆ 5 ซมจากกึ่งกลาง 20%

รอยขีดข่วน

300-1000 บาท

15% ของราคากระเป๋า

(สูงสุด 1000 บาท)

ห่อพลาสติก

รอยขีดข่วนทุก ๆ 5 ซม

10%

กระเป๋าเดินทางเสียหายเกิน 40% (ค่าชดเชยเกิน 4,000 บาท)หรือไม่สามารถใช้งานต่อได้

กระเป๋าเดินทางใบใหม่

N/A

กระเป๋าเดินทางใบใหม่

(ไม่จ่ายเป็นเงิน)

N/A

 • สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ  ท่านมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้ตลอดเวลาก่อนถึงกำหนดเวลาของเราโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • เวลาการให้บริการ
 • กรุงเทพมหานคร-ตามเวลาประเทศไทย
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – บริการ 24 ชั่วโมง ชั้น บี, แอร์พอร์ตลิงก์, สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินดอนเมือง – บริการ 24 ชั่วโมง
  ชั้น 1, ประตู 9, สถานีปลายทางที่ 2, สนามบินดอนเมือง
 • เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ – 10:00 – 22:00
  โซน บี, ชั้น 6, เอ็มบีเค เซ็นเตอร์
 • ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 – 10:00 – 22:00 น. โซน ญี่ปุ่น,ชั้น 1 อาคารเทอร์มินอล 21
 • เซ็นทรัลเวิลด์ – 10:00 น. – 22:00 น  โซน กรูฟ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
 • เทอร์มินอล 21 พัทยา – 11:00 น. – 23:00 น  ซอย 6, โซน โตเกียว ชั้น 2 อาคารเทอร์มินอล 21 พัทยา
 • เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต – 10:30 น. – 22:00 น  ตรงข้ามห้องรับรองนักท่องเที่ยว,ชั้น จี  เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต
 • เซ็นทรัลป่าตอง – 10:30 น. – 22:30 น  ทางออกด้านที่จอดรถมอเตอร์ไซค์,ชั้น 1 เซ็นทรัลป่าตอง  (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าจังซีลอน)

“Luggage”, “luggage”, “Baggage”, “baggage”, “Gear”, and “gear” (กระเป๋าเดินทาง ) คือ สิ่งของของท่านที่จะจัดส่งไปยังปลายทาง  กำหนดความยาวจะต้องไม่เกิน 1 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

“We”, “we”, “Us”, “us”, “Our”, and “our”(เรา)  คือ บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด

“Consignee” (ผู้รับ ) คือ บุคคลที่จะต้องเเสดงหลักฐาน หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ถูกต้อง เเก่ทางเเอร์พอเทลล์เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง

Participant(s) (ผู้มีส่วนร่วม ) คือ กลุ่ม บุคคล สถาบัน องค์กร ผู้ร่วมเเบ่งปันข้อมูลเเละธุรกิจกับทางเเอร์พอเทลล์

“Services”, “services”, “Service”, and “service” (บริการ  ) คือกิจกรรมเเละการสนับสนุนจากบริษัทเเอร์พอเทลล์ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และบริการจัดส่ง

“Prohibited item(s)” and “prohibited item(s)” (สิ่งของต้องห้าม) ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เสี่ยงอันตราย,เน่าเสียง่าย,สามารถทำอันตรายได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งภายใต้ข้อบังคับการขนส่งทางอากาศและทางบก กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐและการบินพลเรือนของราชอาณาจักรไทย

“Excluded item(s)” and “excluded item(s)” (สิ่งของที่ยกเว้น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่อยู่ในประเภทประเมินค่าได้ เช่น เครื่องประดับ, เช็ค, เงินสดในสกุลเงินต่างๆ , ภาพถ่าย,  ผ้า, และสินค้าที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย

“Passport” and “passport” (หนังสือเดินทาง) เป็นเอกสารทางการที่รับรองสถานะและออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ของสถาบันของรัฐหรือหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐสัญชาติ

“Illegal act(s)” (การกระทำที่ผิดกฎหมาย) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลไทย

“Dangerous act(s)”(การกระทำที่เป็นอันตราย) เป็นการกระทำกิจกรรม หรือการเคลื่อนไหวที่จะก่อให้เกิดอันตราย สูญเสียหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ของราชอาณาจักรไทย

“Risky act(s)”(การกระทำที่เสี่ยง) การตั้งใจที่จะก่อให้เกิดอันตราย การสูญหายหรือฝ่าฝืนกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

“In-bound delivery” (การจัดส่งขาเข้า) หมายถึงการจัดส่งกระเป๋าเดินทางที่ได้รับจากสนามบินไปยังโรงแรม

“Out-bound delivery” (การจัดส่งขาออก) หมายถึงการส่งมอบกระเป๋าเดินทางที่ได้รับจากโรงแรมไปยังสนามบิน

“Appointed”(แต่งตั้ง)เป็นคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายถึงเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับเเอร์พอเทลล์ในการทำงานร่วมกันในทุกประเภท

“Associate”(ผู้ร่วมงาน) พนักงานหรือคนงานที่ทำสัญญากับบริษัทแอร์พอเทลล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในเครื่องแบบพร้อมป้ายชื่อในขณะปฏิบัติหน้าที่เสมอ

“Scheduled delivery time” (กำหนดเวลาจัดส่ง)  เป็นเวลาและจุดนัดพบการจัดส่งเเละรายละเอียดที่ทางบริษัทเเอร์พอเทลล์เผยแพร่ออกไป

“Non-wrecking” (ไม่เสียหาย) เป็นคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายกระบวนการ หรือวิธีการที่จะไม่เป็นอันตรายหรือทำลายลักษณะทางกายภาพของสิ่งของ

 

 • การรับทราบเวลา

 

เวลา,วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในรายการจองหรือเอกสารอื่นๆที่ออกโดยแอร์พอเทลล์ จะอิงตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย ICT, UTC/GMT +7 ชั่วโมง

 

 • การอ้างอิง

 

สำหรับข้อมูลบริการหรือข้อโต้แย้ง ทางบริษัทเเอร์พอเทลล์อ้างอิงตามอีเมลจาก [email protected],สลิปรับสัมภาระคืน, เว็บไซต์ของบริษัท,ระบบจัดการบริษัท,หรือเอกสารที่บริษัทออกให้เท่านั้น

 

 • นโยบายการใช้บริการและการจอง

 

คำจำกัดความของกระเป๋าเดินทาง

-สัมภาระจะต้องถูกต้องเเละเป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน สามารถตรวจสอบเเละดำเนินการกับเที่ยวบินของท่านได้

-อุปกรณ์กีฬา เช่น กระดานโต้คลื่น สโนว์บอร์ด ถุงกอล์ฟ จักรยาน กีตาร์ เปียโน กลอง เเละ รถเข็นเด็ก จะไม่คิดเป็นกระเป๋าเดินทางปกติ

-กระเป๋าเดินทางควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถปิดผนึกหรือซิปได้

-กระเป๋าทั้งหมดควรแยกออกจากกันหรือไม่ผูกติดกัน เช่น ถุงพลาสติก หมอนเดินทาง กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

-กระเป๋าจะต้องไม่มีสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ต้องห้าม มีความเสี่ยงหรือน่าสงสัย และทางเเอร์พอเทลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของใด ๆ ที่อยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ

-อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น  ป้ายชื่อตุ๊กตา หมอน หรือกระเป๋าใบเล็กๆ ซึ่งไม่นับว่าเป็นกระเป๋า กระเป๋าจะไม่อยู่ในเงื่อนไขและไม่รับประกันการสูญหาย

 

 

 • เงื่อนไขการจอง

 

-ควรทำการจองก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ เเละต้องได้รับการยืนยันการจองจากทางเเอร์พอเทลล์

-เเอร์พอเทลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง เมื่อพบว่ามีการใช้งานในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านหรือบุคคลที่สาม

-ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อทั้งหมดถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้

-หลังจากทำการจองข้อมูลเสร็จเเล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะได้ที่  https://app.airportels.asia/tracking

-การจองจะได้รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นและท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจาก [email protected] หรือ [email protected]

 

 

 • เงื่อนไขการแก้ไข

 

-หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองควรทำการส่งคำขอเปลี่ยนเเปลงผ่านอีเมล 1 วันก่อนใช้บริการ

-หลังจากยืนยันการแก้ไขท่านจะได้รับอีเมลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากแอร์พอเทลล์

-หลังจากการแก้ไขข้อมูลการจองล่าสุดสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://app.airportels.asia/tracking

 

 

 • เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

 

-หากต้องการยกเลิกการจองที่มีการคืนเงินเต็มจำนวนควรส่งคำขอทางอีเมล 1 วันก่อนเที่ยงคืน เวลา 24:00 น.

-การยกเลิกการจองหลังเที่ยงคืน จะไม่มีการคืนเงิน

-การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการ

-การคืนเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางการโอนเท่านั้น

-การจองจะถือว่าเป็นโมฆะเมื่อล่วงเลยเวลานัดหมายรับบริการ

 

 • ประกาศการเปลี่ยนแปลง

 

 1. การอัปเดตหรือการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการจอง จะได้รับแจ้งจาก [email protected] หรือ [email protected] เท่านั้น
 2. หลังจากการแก้ไขหรือมีเปลี่ยนแปลงการใช้บริการท่านจะได้รับอีเมลยืนยันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
 3. หลังการยกเลิกบริการแล้วท่านจะได้รับอีเมลยืนยันเพื่อใช้อ้างอิง
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของแอร์พอเทลล์ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ

 

 

 • เงื่อนไขของการจัดส่งภายในประเทศในวันเดียวกัน (ประเทศไทย)

 

 1. การจองของท่านจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 2. สำหรับการจัดส่ง เเอร์พอร์ตเทลจะติดต่อกับเเผนกต้อนรับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับกระเป๋าลูกค้าไว้ หลังจากนั้นเเอร์พอเทลล์จะส่งคนขับรถไปรับกระเป๋าภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่นัดหมาย
 3. สำหรับบริการจัดส่งตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  พนักงานขับรถหรือพนักงานของแอร์พอเทลล์จะรับกระเป๋าเดินทางก่อนหรือหลัง  30 นาที ของเวลาที่นัดหมายไว้ ณ ประตูทางออกหรือล็อบบี้ของโรงแรมสำหรับบริการจัดส่งขาออก
 4. หากท่านส่งมอบกระเป๋า ณ สถานที่ส่งมอบล่าช้า คนขับรถของแอร์พอเทลล์จะรอเพียง 30 นาทีเท่านั้น
 5. หลังจาก 30 นาที ถ้าไม่สามารถติดต่อท่านได้ การจองจะเป็นโมฆะและจะถูกยกเลิกโดยไม่มีการคืนเงิน
 6. หากพนักงานขับรถหรือพนักงานไม่สามารถหากระเป๋าเดินทางได้จากการจองในสถานที่ที่ท่านจอง  เเอร์พอเทลล์จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้น
 7. เเอร์พอเทลล์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่ายในกระเป๋าเดินทางที่ท่านจัดส่ง
 8. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของสิ่งของต้องห้ามโปรดดูหัวข้อที่ 13 และ 15 ในมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 

 • เงื่อนไขการจัดส่งทั่วไทย

 

บริการจัดส่งทั่วประเทศ (ประเทศไทย)

 1. สำหรับสัมภาระที่จะใช้บริการจะต้องมีขนาดไม่เกิน 80 * 80 * 80 (ซม.) และน้ำหนักสูงสุด 25 กิโลกรัม
 2. สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท / กิโลกรัม
 3. หากน้ำหนักเพิ่มเติมน้อยกว่า 1 กิโลกรัม  ค่าใช้จ่ายจะถูกนับเป็น 1 กิโลกรัม
 4. สัมภาระที่มีขนาดใหญ่เกินไป เช่น อุปกรณ์กีฬาที่เกิน 80 ซม. จะไม่สามารถใช้บริการได้
 5. หากสถานที่จัดส่งหรือที่อยู่ต้นทางไม่มีสาขาของแอร์พอเทลล์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท / กระเป๋า
 6. สำหรับบริการจัดส่งในวันถัดไป  จะต้องนำสัมภาระมาส่งมอบให้แอร์พอเทลล์ก่อนเที่ยงของวันจัดส่ง
 7. สำหรับบริการปลายทางที่เป็นพื้นที่ให้บริการปกติ จะสามารถจัดส่งเร็วที่สุดคือช่วงเย็นของวันถัดไปหลังจากจัดส่ง
 8. สำหรับบริการปลายทางที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ เวลาจัดส่งที่รวดเร็วที่สุดคือช่วงเย็นในวันที่ 2 หลังจากจัดส่ง
 9. สำหรับบริการจัดส่งที่เร็วที่สุดสามารถดำเนินการภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น
 10. สำหรับบริการจัดส่งทั่วประเทศ แอร์พอเทลล์จะไม่รับประกันวันและเวลาในการจัดส่ง
 11. เเอร์พอเทลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสัมภาระหรือสิ่งของใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ

 

 • บริการจัดส่งทั่วประเทศในวันเดียวกัน (ประเทศไทย)

 

 1. พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพ, ภูเก็ต, และในเมืองเชียงใหม่ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
 2. สำหรับการบริการจัดส่งในวันเดียว จะต้องนำกระเป๋ามาส่งมอบให้แอร์พอเทลล์ก่อนเที่ยงของวันจัดส่ง
 3. หากมีสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าท่านจะต้องให้ทางแอร์พอเทลล์เปิดและนำสิ่งของต้องห้ามนั้นไปชำระค่าบริการเพิ่มกับทางเเอร์พอเทลล์
 4. ตามหัวข้อที่ 1 บริการนี้มีไว้สำหรับการจัดส่งสัมภาระเพื่อการเดินทางปกติเท่านั้น
 5. เเอร์พอเทลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งสัมภาระหรือสิ่งของใด ๆ ที่อยู่นอกเงื่อนไข

สิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งภายในประเทศในวันเดียวกัน (ประเทศไทย)

 1. สิ่งของทั้งหมดอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในหัวข้อที่ 15
 2. แบตเตอรี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พาวเวอร์แบงก์,แบตเตอรี่ปรอทหรือลิเทียมแบตเตอรี่
 3. ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และลิเทียมแบตเตอรี่
 4. สิ่งของที่ติดไฟได้ รวมถึงแต่จำกัดเฉพาะ เครื่องหนีบผม สเปรย์ และไฟแช็ก
 5. น้ำแข็งแห้ง น้ำเกลือหรือเจล น้ำแข็งแพ็ก
 6. ของเหลวและเจล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์อาบน้ำและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 7. อาหารพร้อมทาน
 8. สัตว์หรือพืช ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
 9. ออกซิเจนเพื่อใช้ทางการแพทย์
 10. สิ่งของจำพวกผง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แป้งเด็ก,แชมพูแห้งและผงซักฟอก
 11. สิ่งของมีค่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินสด ธนบัตร เช็ค อัญมณี/โลหะโบราณ เอกสารและศิลปกรรม

 

 • เงื่อนไขบริการรับฝาก

 

 1. สำหรับการจองทางออนไลน์ การชำระค่าบริการจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อยืนยันการจองแล้ว ตามหัวข้อที่ 2
 2. หากสัมภาระนำมาฝากหลังจากเวลานัดหมาย ระยะเวลาการรับฝากจะนับตามเวลาที่ทำการจองไว้
 3. กรณีที่สัมภาระมาถึงก่อนกำหนด ระยะเวลารับฝากจะเริ่มนับเมื่อสัมภาระมาถึง
 4. หากสัมภาระมีการมารับก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีการคืนเงิน
 5. หากมีการมารับสัมภาระหลังจากเวลารับคืนที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ตามค่าธรรมเนียมของสาขาในพื้นที่นั้นๆตามหัวข้อที่ 1 ในรายการราคาและค่าใช้จ่าย
 6. สำหรับการจองหน้าเคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ การชำระค่าบริการจะดำเนินการก็ต่อเมื่อท่านมารับคืนสัมภาระ ยกเว้นระยะเวลาฝากนานเกิน 30 วัน
 7. ท่านจะต้องจ่ายเงิน 2,000  บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น หากระยะเวลาการฝากนานเกิน 30 วัน
 8. เงินค่ามัดจำ 2,000 ไม่สามารถขอคืนได้
 9. ท่านสามารถฝากสัมภาระหรือสิ่งของได้ ระหว่างชั่วโมงบริการตามระเบียบของแต่ละสาขาของแอร์พอเทลล์เท่านั้น
 10. สามารถฝากสัมภาระได้นานสูงสุด 6 เดือน (180 วัน) หากต้องการยืดเวลาการฝาก โปรดติดต่อแอร์พอเทลล์ทาง [email protected] และท่านจะได้รับการยืนยัน จากอีเมล [email protected]  เท่านั้น
 11. 1 เดือนหลังจากเวลารับคืนสัมภาระ หากไม่มีการติดต่อเพื่อขอยืดระยะเวลาการฝาก แอร์พอเทลล์จะเก็บสัมภาระนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท
 12. ท่านจะได้รับใบเสร็จขอรับคืนสัมภาระหลังจากฝากไว้ที่แอร์พอเทลล์
 13. หากท่านต้องการรับสิ่งใดๆจากสัมภาระในระหว่างการฝาก ท่านจะต้องรับคืนสัมภาระทั้งหมดและปิดรายการฝาก
 14. แอร์พอเทลล์จะไม่เปิดสัมภาระหรือนำสิ่งของใดๆ ออกจากสัมภาระ แม้เป็นคำขอของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือภายใต้การสอบสวนทางกฎหมาย
 15. แอร์พอเทลล์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อสิ่งของที่เปราะบาง,เน่าเปื่อยหรือต้องห้ามในสัมภาระที่ท่านฝากไว้
 16. สำหรับการรับฝากที่สาขาของแอร์พอเทลล์ ให้นับ 1 วันเป็น 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ใช้บริการฝากสัมภาระไว้กับแอร์พอเทลล์
 17. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมสำหรับรักษาความปลอดภัยของสัมภาระ สายเคเบิลสีเหลืองที่มีโลโก้ของแอร์พอเทลล์และหมายเลขประจำสัมภาระราคา 20 บาท/ ชิ้น

 

 

 • เงื่อนไขในการรับสัมภาระ

 

 1. ท่านจะต้องแสดงหลักฐานอ้างอิง รวมถึงหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทย/ใบขับขี่ไทยและใบเสร็จสำหรับรับคืนสัมภาระหรืออีเมล ต่อพนักงานของแอร์พอเทลล์เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้รับที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์
 2. หากท่านไม่มีการอ้างอิงหลักฐานการจองที่ถูกต้อง แอร์พอเทล์ขอสงวนสิทธ์ในการปฏิเสธคำขอรับคืนสัมภาระ
 3. หากไม่มีการขอให้จัดส่ง ลูกค้าสามารถรับสัมภาระหรือสิ่งของได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการรับฝาก
 4. แอร์พอเทลล์จะไม่รับคำขอการรับคืนสัมภาระแค่บางส่วนระหว่างการรับฝากสัมภาระหรือสิ่งของนั้น ๆ
 5. ท่านสามารถรับสัมภาระหรือสิ่งของได้ในช่วงเวลาบริการ ตามระเบียบของแต่ละสาขาของแอร์พอเทลล์เท่านั้น
 6. ท่านสามารถรับสัมภาระหรือสิ่งของได้ที่เคาน์เตอร์ปลายทางของแอร์พอเทลล์เท่านั้น
 7. ในกรณีที่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่ 3 มารับสิ่งของหรือสัมภาระที่ฝากไว้จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของไทยที่ถูกต้องผ่านทางอีเมลของลูกค้าที่ฝากสัมภาระ  บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

 

 

 • เงื่อนไขการมารับล่าช้าที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์

 

 1. นับแต่เวลาปิดที่ประกาศของแต่ละเคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ จะคิดค่าปรับ 500 บาท / 30 นาที หากท่านต้องการมารับกระเป๋าหลังจากเวลาให้บริการ หากส่วนเกินน้อยกว่า 30 นาที ค่าปรับจะถูกนับเป็น 30 นาที
 2. แอร์พอเทลล์จะรอท่านสูงสุดเพียง 2 ชั่วโมง เท่านั้น
 3. แอร์พอเทลล์จะรอท่านเมื่อมีการร้องขอผ่านทางอีเมลเท่านั้น
 4. หากท่านร้องขอเพื่อรับคืนสัมภาระหลังเวลาให้บริการแต่ไม่มา ค่าบริการ 500 บาท / 30 นาที จะถูกเพิ่มในรายการจองเมื่อท่านมารับสัมภาระคืน
 5. แอร์พอเทลล์ขอสงวนสิทธ์ ในการปฏิเสธคำขอไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 • โปรโมชัน ราคาและค่าบริการ

 

โปรโมชันที่ไม่ได้ระบุในข้อมูลต่อไปนี้อาจจะหมดอายุหรือไม่มีอยู่แล้ว

 

ค่าบริการรับฝากมาตรฐาน ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

 1. สำหรับการรับฝากที่แอร์พอเทลล์ 1 วันนับเป็น 24 ชั่วโมง นับแต่ลูกค้ามาฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ ณ สาขานั้นๆ
 2. เศษของ 1 วัน (24 ชั่วโมง) นับเป็นอีก 1 วัน
 3. สนามบินดอนเมือง 75 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น/ 24 ชั่วโมง
 4. ราคา 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / 24 ชั่วโมง

            -สนามบินสุวรรณภูมิ

            -เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

            -เทอร์มินอล 21 อโศก

            -เซ็นทรัลเวิลด์

            -เทอร์มินอล 21 พัทยา

            -เซ็นทรัลฟลอเรสต้า ภูเก็ต

            -เซ็นทรัล ป่าตอง ภูเก็ต

 

ค่าจัดส่งมาตรฐาน  ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

-การจัดส่งสัมภาระไปและกลับจากสนามบิน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ

                  -ราคา : 600 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น /เที่ยว

                  -เงื่อนไข : สัมภาระสามารถจัดส่งเร็วที่สุดใน 3 ชั่วโมง กรณีอยู่ในเมืองเดียวกัน

-การจัดส่งสัมภาระไปและกลับจากสนามบิน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดภูเก็ต

                   -ราคา : 600 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว (ในเมืองเดียวกัน)

                   -เงื่อนไข : สัมภาระสามารถจัดส่งเร็วที่สุดใน 6 ชั่วโมง  ในเมืองเดียวกัน

-สัมภาระขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานไปและกลับจากสนามบิน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ

                    -ราคา 800 บาท / สัมภาระขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน 1 ชิ้น / เที่ยว

-การจัดส่งสัมภาระจากกรุงเทพไปยังจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย

                  -ราคา : 900 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

                  -มากกว่า 25 กิโลกรัม : 50 บาท / 1 กิโลกรัม

                  -จัดส่งในวันศุกร์ : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

                  -รับสัมภาระในวันเสาร์  : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

                  -บริการรับสัมภาระต้นทาง : 100 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

 

โปรโมชันค่าบริการรับฝากสัมภาระ ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

เทศกาลสงกรานต์  

                    -ระยะเวลาการจอง : 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2562

                    -การใช้บริการ : 7-27 เมษายน 2562

                    -ควรจองบริการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ

     -ส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์เท่านั้น  ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ที่เคาน์เตอร์ ของแอร์พอเทลล์โดยไม่มีการจองทางออนไลน์

     -บริการนี้ไม่สามารถใช้กับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์กีฬา รถเข็นเด็กและเครื่องดนตรี

     -บริการรับฝาก 59 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น  / 24 ชั่วโมง

                 

                  กรุงเทพมหานคร

                   -สนามบินสุวรรณภูมิ

                   -สนามบินดอนเมือง

                   -เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

                   -เซ็นทรัลเวิร์ล

                   -เทอร์มินอล 21 อโศก

                   พัทยา              

                    -เทอร์มินอล 21 พัทยา

                  ภูเก็ต

                    -เซ็นทรัลฟลอเรสต้า ภูเก็ต

                    -เซ็นทรัล ป่าตอง ภูเก็ต

 

ส่วนลดปกติ ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

                    -สนามบินดอนเมือง 69 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น / 24 ชั่วโมง

                    -แพคเกจสำหรับการฝากสัมภาระระยะยาวที่สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ,เทอร์มินอล 21 อโศก,เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์,เทอร์มินอล 21 พัทยา,เซ็นทรัลฟลอเรสต้า ภูเก็ต,เซ็นทรัล ป่าตอง ภูเก็ต

                     ค่าบริการฝาก 7 วัน 500 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

                     ค่าบริการฝาก 30 วัน 2,000 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

     -เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 4 ชั่วโมง ในช่วงเวลา  10.00 – 22.00 น. ในวันเดียวกัน

     -เทอร์มินอล 21 อโศก บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. ในวันเดียวกัน

     -เซ็นทรัลเวิลด์ บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.00-22.00 น. ในวันเดียวกัน

    -เทอร์มินอล 21 พัทยา บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 11.00 – 23.00 น. ในวันเดียวกัน

    -เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. ในวันเดียวกัน

    -เซ็นทรัล ป่าตอง ภูเก็ต บริการรับฝากสัมภาระ ฟรี 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 10.30 – 22.30 น. ในวันเดียวกัน

    -บริการรับฝากสัมภาระฟรีของห้างสรรพสินค้าทั้งหมด สัมภาระหรือหนังสือเดินทางเดียวกันสามารถใช้บริการฝากฟรีได้หนึ่งครั้งในช่วงเวลาการให้บริการในวันเดียวกัน

 

 • โปรโมชันและค่าธรรมเนียมบริการจัดส่ง

 

 

เทศกาลสงกรานต์ 2562

              –ระยะเวลาการจอง 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2562

               -การใช้บริการจัดส่ง 7-27 เมษายน 2562

               -ควรจองบริการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ

               -ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์เท่านั้นไม่สามารถใช้ที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ 

               -บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  อุปกรณ์กีฬา รถเข็นเด็ก และเครื่องดนตรี

 

การจัดส่งในกรุงเทพมหานคร

จาก

ถึง

ราคาปกติ

โปรโมชัน

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

ห้างสรรพสินค้า(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิลด์)

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น.

รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

400 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น.

รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

โรงแรมในกรุงเทพ

400 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น.

รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

ห้างสรรพสินค้า

(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิร์ล)

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น.

รับสัมภาระหลัง 15.00 น

ฝากสัมภาระก่อน 15.00 น.

รับสัมภาระหลัง 18.00 น..

ห้างสรรพสินค้า(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิร์ล)

โรงแรมในกรุงเทพ

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 15.00 น. รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

ห้างสรรพสินค้า

(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิลด์)

ห้างสรรพสินค้า

(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิลด์)

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 15.00 น. รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

โรงแรมในกรุงเทพ

โรงแรมในกรุงเทพ

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น. รับสัมภาระหลัง 18.00 น.

โรงแรมในกรุงเทพ

ห้างสรรพสินค้า

(เอ็มบีเค/เทอร์มินอล 21/เซ็นทรัลเวิร์ล)

300 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น. รับสัมภาระหลัง 18.00 น

โรงแรมในกรุงเทพ

สนามบิน(สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง)

400 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น

199 บาท

ฝากสัมภาระก่อน 09.00 น.

รับสัมภาระหลีง 15.00 น

ฝากสัมภาระก่อน 12.00 น. รับสัมภาระหลัง 18.00 น..

 

*ช่วงเวลาการจองระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2019*

*เฉพาะการจองผ่านออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถจองหน้าเคาน์เตอร์ได้*

*ไม่รวมอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีและรถเข็นเด็ก*

 

จัดส่งภายในเมือง (พัทยา)

จาก

ถึง

ราคาปกติ

โปรโมชัน

โรงแรมในพัทยา

โรงแรมในพัทยา

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น.

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

ห้างสรรพสินค้า

(พัทยา)

โรงแรมในพัทยา

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น.

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

จัดส่งภายในเมือง (ภูเก็ต)

สนามบินนานาชาติภูเก็ต

เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต / เซ็นทรัลป่าตอง

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

สนามบินนานาชาติภูเก็ต

โรงแรมในภูเก็ต

400 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต / เซ็นทรัลป่าตอง

สนามบินนานาชาติภูเก็ต

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น.

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต / เซ็นทรัลป่าตอง

โรงแรมในภูเก็ต

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

โรงแรมในภูเก็ต

โรงแรมในภูเก็ต

300 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

โรงแรมในภูเก็ต

สนามบินนานาชาติภูเก็ต

400 บาท/ชิ้น

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 09.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น.

199 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

 

*ช่วงเวลาการจองระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2019*

*เฉพาะการจองผ่านออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถจองหน้าเคาน์เตอร์ได้*

*ไม่รวมอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีและรถเข็นเด็ก*

 

 

จัดส่งภายในวันเดียวกันทั่วประเทศ (พัทยา / กรุงเทพ)

 

จาก

ถึง

ราคาปกติ

โปรโมชัน

โรงแรมในกรุงเทพฯหรือสนามบินดอนเมือง

ห้างสรรพสินค้า

(เทอร์มินอล 21พัทยา)

600 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น.

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

ห้างสรรพสินค้า

(เทอร์มินอล 21พัทยา)

600 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 18.00 น.

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

โรงแรมในกรุงเทพฯหรือสนามบินดอนเมือง

โรงแรมในพัทยา

700 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรมในพัทยา

700 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 18.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

ห้างสรรพสินค้า (เทอร์มินอล 21พัทยา)

โรงแรมในกรุงเทพฯหรือสนามบินดอนเมือง

600 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

ห้างสรรพสินค้า (เทอร์มินอล 21พัทยา)

สนามบินสุวรรณภูมิ

600 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

โรงแรมในพัทยา

โรงแรมในกรุงเทพฯหรือสนามบินดอนเมือง

700 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น.

โรงแรมในพัทยา

สนามบินสุวรรณภูมิ

700 บาท/ชิ้น

499 บาท/สัมภาระ 1 ชิ้น

ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น

รับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น.

 

*ช่วงเวลาการจองระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2019*

*เฉพาะการจองผ่านออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถจองหน้าเคาน์เตอร์ได้*

*ไม่รวมอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีและรถเข็นเด็ก*

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนลดปกติ  ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

 

การจัดส่งสัมภาระจากโรงแรมไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 400 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 9.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระจากโรงแรมไปยังสนามบินในจังหวัดภูเก็ต

-ราคา: 400 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 9.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระจากห้างสรรพสินค้าไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 300 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 15.00 น. และสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระจากห้างสรรพสินค้าไปยังสนามบินในจังหวัดภูเก็ต

-ราคา: 300 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 15.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

-ราคา: 400 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-จากสนามบินสู่สนามบิน (กรุงเทพฯ)

-จากโรงแรมไปยังโรงแรม (กรุงเทพฯ)

-จากสนามบินสู่โรงแรม (กรุงเทพฯ)

-จากโรงแรมไปยังโรงแรม (ภูเก็ต)

-จากโรงแรมไปยังโรงแรม (พัทยา)

 

การจัดส่งสัมภาระจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย: 700 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม  : 50 บาท / กิโลกรัม

-บริการจัดส่งในวันเสาร์ : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

-บริการรับที่ต้นทาง : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

-ให้บริการเฉพาะวันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

-บริการจัดส่งสัมภาระในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยจะจัดส่งในวันทำการถัดไป

-สำหรับบริการจัดส่งทั่วประเทศในประเทศไทย บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด ไม่รับประกันการจัดส่งตรงเวลาตามที่กำหนด

 

บริการจัดส่งสัมภาระทั่วประเทศในวันเดียวกัน : 1,000 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

 

-พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพ, ตัวเมืองเชียงใหม่, ภูเก็ตและเมืองพัทยา

-บริการนี้สำหรับสัมภาระปกติเท่านั้น

-บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งสัมภาระหากสิ่งของไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

-ส่งมอบสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

 

ส่วนลดภูเก็ต  ใช้ได้จนถึง 29 มีนาคม 2562

-ส่งมอบสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

-ราคา: 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-สถานที่ให้บริการ : สนามบินนานาชาติภูเก็ต , โรงแรม, เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต, เซ็นทรัลป่าตองภูเก็ต

 

 

 

 

 

ค่าจัดส่งโปรโมชัน  ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 (หมดอายุ)

               

การจัดสัมภาระจากโรงแรมไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 400 บาท / ชิ้น / สำหรับสัมภาระชิ้นแรก   และ 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว สำหรับสัมภาระเพิ่มเติมราคา 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 9.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระจากห้างสรรพสินค้าไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 300 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว   และ 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว สำหรับสัมภาระเพิ่มเติม

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 15.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

ส่งมอบสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 18.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

-ราคา: 400 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว   และ 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว สำหรับสัมภาระเพิ่มเติม

-จากสนามบินสู่สนามบิน (กรุงเทพฯ)

-จากโรงแรมไปยังโรงแรม (กรุงเทพฯ)

-จากสนามบินสู่โรงแรม (กรุงเทพฯ)

 

การจัดส่งสัมภาระจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย: 700 บาท/ สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-มากกว่า 25 กิโลกรัม   : 50 บาท / กิโลกรัม

-จัดส่งในวันเสาร์ : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

-บริการรับส่ง : 100 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น

-ให้บริการเฉพาะวันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

-บริการส่งสัมภาระในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยจะจัดส่งในวันทำการถัดไป

-ฝากสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระเวลา 12.00 น. ที่ปลายทางในวันถัดไป

บริการจัดส่งสัมภาระทั่วประเทศในวันเดียวกัน: 1,000 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-พื้นที่ให้บริการ: กรุงเทพ, ตัวเมืองเชียงใหม่, ภูเก็ตและเมืองพัทยา

-บริการนี้สำหรับสัมภาระปกติเท่านั้น

-บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระ หากสิ่งของไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

-ฝากสัมภาระที่ต้นทางก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 21.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

 

โปรโมชันค่าบริการรับฝาก  ใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 (หมดอายุ)

-เอ็มบีเค เซ็นเตอร์: ฟรี 1 วัน ในช่วงเวลา 10:00 – 22:00 น. ในวันเดียวกัน

 

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งมาตรฐาน  ใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 2561 (หมดอายุ)

                 -จัดส่งสัมภาระไปและกลับจากสนามบิน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ: 600 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

                -จัดส่งสัมภาระขนาดใหญ่เกินมาตรฐานไปและกลับจากสนามบิน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ: 800 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

                 -จัดส่งสัมภาระจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย: 850 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

 

โปรโมชันค่าจัดส่ง  ใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 2561 (หมดอายุ)

การจัดส่งสัมภาระจากโรงแรมไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 249 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 9.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 19.00 น. ที่สนามบินปลายทางในวันเดียวกัน

 

การจัดส่งสัมภาระจากห้างสรรพสินค้าไปยังสนามบินในกรุงเทพฯ

-ราคา: 199 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว                                            

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 12.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 15.00 น. ที่สนามบินในวันเดียวกัน

-ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ก่อนเวลา 16.00 น. และรับสัมภาระหลังเวลา 19.00 น. ที่สนามบินในวันเดียวกัน

 

 

 

ส่งมอบสัมภาระที่ต้นทางก่อน 12.00 น. และรับสัมภาระหลัง 19.00 น. ที่ปลายทางในวันเดียวกัน

-ราคา: 249 บาท / สัมภาระ 1 ชิ้น / เที่ยว

-จากสนามบินสู่สนามบิน (กรุงเทพฯ)

-จากโรงแรมไปยังโรงแรม (กรุงเทพฯ)

-จากสนามบินสู่โรงแรม (กรุงเทพฯ)