วิธีการเดินทางไปเคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นบี,

โซนแอร์พอร์ตลิงก์

เปิด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ
+666-321-666-99

สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์

สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2,

ชั้น 1, ประตู 9

เปิด 6:00 – 24:00 น.

ติดต่อ
+666-321-666-99

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ชั้น 6, โซนบี

(ติดกับร้าน S&P ทางออกลานจอดรถ)

เปิด 10:00 – 22:00 น.

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89
airportels mbk, bag deposit, luggage delivery, luggage storage, luggage storage bangkok,luggage delivery bangkok

เทอร์มินอล 21 อโศก

ชั้น 1, โซนโตเกียว

(ทางออกลานจอดรถ)

เปิด 10:00 – 22:00 น.

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89
terminal 21,airportels terminal21,luggage storage,luggage storage bangkok, luggage delivery, luggage delivery bangkok

เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 1, โซนกรูฟ

(ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

เปิด 10:00 – 22:00 น.

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89