วิธีการเดินทางไปเคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นบี,

โซนแอร์พอร์ตลิงก์

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ
+666-321-666-99

สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์

สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2,

ชั้น จี, ประตู 9

เปิด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ
+666-321-666-99

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ชั้น 6, โซนบี

(ติดกับร้าน S&P ทางออกลานจอดรถ)

เปิด 10:00 – 22:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89
airportels mbk, bag deposit, luggage delivery, luggage storage, luggage storage bangkok,luggage delivery bangkok

เทอร์มินอล 21 อโศก

ชั้น 1, โซนโตเกียว

(ทางออกลานจอดรถ)

เปิด 10:00 – 22:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89
terminal 21,airportels terminal21,luggage storage,luggage storage bangkok, luggage delivery, luggage delivery bangkok

เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 1, โซนกรูฟ

(ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

เปิด 10:00 – 22:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89

เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า

ชั้นจี,

(ตรงข้าม Tourist Lounge)

เปิด 10:30 – 22:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89

เทอร์มินอล 21 พัทยา

ชั้น 2, 

(โซนโตเกียว)

เปิด 11:00 – 23:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89

เซ็นทรัลป่าตอง ภูเก็ต

ชั้น 1, 

(โซนบริการ)

เปิด 11:00 – 23:00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89

สนามบินภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ,

ชั้น 1, ประตู 1

เปิด 06.00 – 24.00

ติดต่อ
+666-321-666-55
+669-890-888-89