หมวดหมู่: solution

คำต้องห้ามในสนามบิน ถ้าไม่อยากเสี่ยงจำคุก ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด!

สนามบินในประเทศ และต่างประเทศถือเป็นสถานที่สาธารณะ และมีการรวมตัวของกลุ่มคนมากมายหลายประเทศที่มาใช้บริการในสายการบินต่างๆ อย่างประเทศไทยเองก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากมาย ความปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณสนามบินที่เสี่ยงต่อการเกิดความแตกตื่นได้ง่ายจากการกระทำ หรือคำพูดในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น จึงมีการประกาศคำต้องห้ามในสนามบินออกมาบังคับใช้ บทความนี้ AIRPORTELs จะพาทุกคนไปดูคำต้องห้ามในสนามบิน ตัวอย่างสถานการณ์ และบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

คำต้องห้ามในสนามบิน คืออะไร

คำต้องห้ามในสนามบิน คืออะไร

คำต้องห้ามในสนามบิน คือ คำที่ห้ามพูด กล่าว หรือตะโกนในสนามบิน เพราะคำเหล่านี้เป็นคำที่อาจสร้างความไม่ปลอดภัย และสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสาร หรือเจ้าหน้าที่ในสนามบินได้ ซึ่งมาตรการนี้นับว่าเป็นมาตรการของท่าอากาศยานที่มีการใช้ร่วมกันอย่างเป็นสากล แม้เป็นภาษาต่างประเทศก็ไม่ควรพูด กล่าวถึง หรือตะโกนออกมาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เพราะอาจส่งผลมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติได้

ประเภทของกลุ่มคำต้องห้ามในสนามบิน

ทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคำพูด ลักษณะท่าทาง หรือการสื่อสารที่ว่าด้วยเรื่องของคำต้องห้ามในสนามบิน หากมีการพูด หรือแสดงออกต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำพูดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ

คำพูดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ

คำต้องห้ามในสนามบินที่สร้างความเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจ ถือว่าเป็นคำต้องห้าม เพราะสนามบินเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ การใช้คำพูดเหล่านี้อาจสร้างความเข้าใจผิด หรือสร้างความตื่นตกใจ จนเกิดความโกลาหล และอาจเกิดเหตุจราจลจากการเข้าใจผิดภายในสนามบินได้ โดยกลุ่มคำต้องห้ามในสนามบินมีดังนี้

ระเบิด (Bomb, Explosive)

คำว่า ระเบิด หรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับระเบิด ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถก่อเหตุอันตรายภายในสนามบินได้ ดังนั้น หากมีใครพูดขึ้นมา อาจสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนภายในสนามบินได้ คำว่า ระเบิด จึงถือเป็นคำห้ามพูดสนามบินที่ไม่ควรพูดออกมาเด็ดขาด

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การพูดว่ามีระเบิดอยู่ในกระเป๋า, สนามบินจะระเบิด, ติดตั้งระเบิดเรียบร้อยแล้ว, ระเบิดสนามบิน, ระเบิดเครื่องบิน, แม้แต่การเรียกชื่อ บอมบ์ ก็ไม่ควรเป็นอันขาด

อาวุธ วัตถุอันตราย และสารเสพติด

กลุ่มคำที่เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุอันตราย และสารเสพติด เป็นกลุ่มคำที่อาจสร้างความตื่นตระหนก และความไม่ปลอดภัยให้กับผู้คนในสนามบินได้ อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือเหตุจลาจลในสนามบินได้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคำที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และถูกจัดว่าเป็นคำห้ามพูดในสนามบิน

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การพูดว่ามีอาวุธอยู่ในมือ, มีปืนอยู่ในกระเป๋า, เมายาหรือเปล่าเนี่ย, เสพยามา เป็นต้น

การก่อการร้าย การปล้น หรือจี้เครื่องบิน

สำหรับเหตุการณ์ที่สามารถสร้างความสะพรึงกลัวในสนามบิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้าย การปล้น หรือจี้เครื่องบิน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นอันขาด เพราะเป็นกลุ่มคำที่สามารถสร้างภาวะตื่นตกใจให้คนโดยรอบ จนทำให้เกิดความวุ่นวานในสนามบินได้

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การพูดว่าเรามีตัวประกัน ไม่ทำตาม ตาย, นี่คือการปล้น, จี้เครื่องบิน, Hijack, ไม่ทำตามจะฆ่าให้หมด เป็นต้น

โรคระบาดร้ายแรง

กลุ่มคำพูดที่เกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดในสนามบินเช่นกัน เพราะโรคระบาดมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส หรือโรคบางชนิดที่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนในสนามบินได้ ไม่ว่าจะแพร่เชื้อผ่านการสัมผัส การพูดคุย การหายใจ หรือทางอากาศ โดยเฉพาะเชื้อโรคที่อันตรายต่อชีวิต และสร้างความหวาดกลัว นับว่าเป็นคำต้องห้ามในสนามบิน 

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น ระวังเจอเชื้ออีโบล่า, คนนี้มีเชื้ออีโบล่า, โรคระบาดร้ายแรงชนิดใหม่ เป็นต้น
คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือเป็นภัย

คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือเป็นภัย

นอกจากคำพูดต้องห้ามในสนามบินแล้ว การแสดงออกด้วยวาจา การเขียนข้อความ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือเป็นภัย ก็นับว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทำเด็ดขาดในสนามบิน เพราะอาจสร้างความตื่นตระหนกตกใจ ความไม่ปลอดภัย รวมไปถึงความไม่มั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติ โดยพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสนามบิน มีดังนี้

การพูด ตะโกน หรือเขียน

การพูด การตะโกน หรือการเขียน เป็นสิ่งที่สามารถสร้างอันตรายสำหรับผู้ที่อยู่ในสนามบิน ในกรณีที่มีการหลุดพูด หรือตะโกนคำต้องห้ามในสนามบินออกมาจนผู้คนในสนามบินได้ยินกันโดยทั่วไป หรือมีข้อความปริศนาที่มีวัตถุประสงค์ร้ายก็อาจสร้างความหวาดวิตก และกระทบต่อสภาพจิตใจได้

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การตะโกนว่าเครื่องบินลำนี้กำลังตะตก, การทิ้งข้อความในสนามบินว่ามีระเบิด, การป่าวประกาศไปทั่วว่าไฟกำลังไหม้สนามบิน เป็นต้น

การคุกคาม ข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกาย

นอกจากคำห้ามพูดสนามบินแล้ว พฤติกรรมที่เกิดในสนามบินไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง การตะโกนเสียงดังโวยวาย การข่มขู่ คุกคาม หรือแม้แต่การทำร้ายร่างกาย ถือเป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งยังมีบทลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืน

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การข่มขู่ หรือคุกคามว่าเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเสียหรอก, อยากตายมากเหรอ, ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม, จะกลับไม่กลับหรือต้องโดนกระทืบก่อน, การลงมือทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

การโยนกระเป๋า หรือสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ หรือผู้โดยสาร

การโยนกระเป๋า หรือสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ หรือผู้โดยสาร ถือเป็นพฤติกรรมต้องห้ามในสนามบิน เพราะการขว้างปา หรือโยนสิ่งของอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนก การบาดเจ็บ หรือร้ายแรงถึงขั้นส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่นได้

 • ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น ไม่พอใจเจ้าหน้าที่เลยโยนกระเป๋าใส่, ผู้โดยสารที่ทำการตรวจสัมภาระทำอะไรชักช้า โยนกระเป๋าใส่, แย่งที่วางกระเป๋า จนกระเป๋าไปกระแทกผู้โดยสารคนอื่น เป็นต้น
บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

 • ผู้ฝ่าฝืนแจ้งข้อความต้องห้ามในสนามบิน และเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยาน หรือ ระหว่างบินตื่นตกใจ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • การกระทำนั้นสร้างอันตรายให้กับอากาศยาน และระหว่างการบิน จำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป

คำต้องห้ามในสนามบิน และพฤติกรรมต้องห้ามในสนามบิน มีจุดประสงค์เพื่อลดความเข้าใจผิด ลดการสร้างความตื่นตระหนกตกใจ ป้องกันการเกิดเหตุร้ายที่อาจส่งผลต่อสวัสดิภาพของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระวังเกี่ยวกับการสื่อสาร การพูด และการกระทำเสมอ เมื่ออยู่ภายในบริเวณสนามบิน

แจ้งความประสงค์


หากมีความกังวลขณะอยู่ในสนามบินเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ หรือเมื่อเกิดการจลาจลแล้วกลัวว่าสัมภาระอาจสูญหาย ทาง AIRPORTELs มีบริการรับฝาก และส่งกระกระเป๋า โดยจะจองผ่านเว็บไซต์ หรือเดินมาใช้บริการที่เคาน์เตอร์ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประกันค่าเสียหายสูงสุด 50,000 บาท

How to ใช้ Google Maps แบบ Offline ไม่ต้องง้อเน็ต

ปกติเราจะใช้ Google Maps กันแบบออนไลน์ ทั้ง IOS และ Android  มาเป็นตัวช่วยในการเดินทาง แต่เดี๋ยวนี้สามารถดูได้แล้วแบบออฟไลน์ ซึ่ง Google Map Offline ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยการเดินทาง ที่ให้ความสะดวก และมีประโยชน์อย่างมาก ในเวลาที่เราเดินทางไปสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเราไม่ชำนาญทาง แต่จะนำแผนที่มาใช้อย่างไรนั้น สามารถมาดูพร้อมกันได้ในบทความนี้

Google Maps แบบ Offline คืออะไร

Google Maps แบบ Offline คืออะไร

Google Maps แบบ Offline คือ การดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางล่วงหน้า โดยการดาวน์โหลดแผนที่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการไป ในการดาวน์โหลดจะสามารถโหลดแผนที่ได้มากกว่า 1 สถานที่ และสามารถบันทึกแผนที่ไว้ดูภายหลังได้ ในแง่ของการใช้งานแบบออฟไลน์ก็สะดวกกว่ามาก เพราะการใช้งานแผนที่แบบออฟไลน์ จะสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ส่วนการดาวน์โหลดแผนที่และการใช้งาน ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทั้งระบบ Google Map Offline ios และระบบ Google Map Offline Android ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า การใช้งานแบบออฟไลน์จะต่างจากการใช้งาน Google Maps แบบออนไลน์อย่างสิ้นเชิง โดยการใช้งานแบบออนไลน์ จะต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณขัดคล่อง ก็จะไม่สามารถใช้งานได้

ประโยชน์ของ Google Maps Offline

ประโยชน์ของ Google Maps Offline

ในบางครั้ง เส้นทางการเดินทางของเราอาจจะไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ในกรณีที่เราหลงทางไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณ หลงอยู่ท่ามกลางผู้คนแออัด หรือหลงไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น การดาวน์โหลดและบันทึก Maps Offline Google ไว้ล่วงหน้า จึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเดินทาง ซึ่งการใช้งาน จะใช้งานได้เหมือน Google Maps แบบออนไลน์ ใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต การใช้งานก็สามารถ เลือกจากแผนที่ที่เราทำการบันทึกไว้ล่วงหน้า หรือการค้นหาแผนที่แบบออฟไลน์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน เรียกได้ว่าการใช้งานแบบออฟไลน์ ถือเป็นเครื่องมือนำทางที่ดีและมีประโยชน์มากทีเดียว

วิธีดาวน์โหลด Google Maps Offline

วิธีดาวน์โหลด Google Maps Offline

วิธีดาวน์โหลด  Google Maps Offline ง่ายกว่าที่คิด ในการดาวน์โหลด สามารถเลือกดาวน์โหลดแผนที่เพื่อใช้งานออฟไลน์ กับเลือกดาวน์โหลดแผนที่ของตัวเราเอง และสามารถแยกวิธีดาวน์โหลดตามระบบ Android และ IOS ได้ดังนี้

ระบบ  Android

วิธีดาวน์โหลด Google Maps Offline 

 1. เปิดแอป  Google Maps บนโทรศัพท์มือถือ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 3. ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Maps
 4. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการไป เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือเลือกสถานที่อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น แหลมพรหมเทพ
 5. แตะชื่อ หรือสถานที่ จากนั้นเลือกคำว่า เพิ่มเติม หรือจุดสามจุดมุมขวาบน
 6. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความกว้างของแผนที่ได้ หรือจะปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการไปแบบเฉพาะเจาะจงได้
 7. เมื่อได้จุดหมายแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้เลย

วิธีดาวน์โหลด แผนที่ของเราเอง

 1. เปิดแอป Google Maps บนโทรศัพท์มือถือ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 3. ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Maps
 4. เลือกโปรไฟล์ด้านมุมขวาบน 
 5. เลือกคำว่าแผนที่ออฟไลน์ และกดคำว่าเลือกแผนที่ของคุณเอง
 6. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความกว้างของแผนที่ได้ 
 7. เมื่อได้จุดหมายแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้เลย

ระบบ  IOS

วิธีดาวน์โหลด Google Maps Offline 

 1. เปิดแอป Google Maps บนโทรศัพท์มือถือ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตน จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ Google Maps
 4. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการไป เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือเลือกสถานที่อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น แหลมพรหมเทพ
 5. แตะชื่อหรือสถานที่ จากนั้นเลือกคำว่า เพิ่มเติม หรือจุดสามจุดมุมขวาบน
 6. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความกว้างของแผนที่ได้ หรือจะปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการไปแบบเฉพาะเจาะจงได้
 7. เมื่อได้จุดหมายแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้เลย

วิธีดาวน์โหลด แผนที่ของเราเอง

 1. เปิดแอป Google Maps บนโทรศัพท์มือถือ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตน จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ Google Maps
 4. เลือก โปรไฟล์ด้านมุมขวาบน 
 5. เลือกคำว่า แผนที่ออฟไลน์ และกดคำว่า เลือกแผนที่ของคุณเอง
 6. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความกว้างของแผนที่ได้ 
 7. เมื่อได้จุดหมายแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้เลย
การบันทึก Google Maps Offline ใน SD สำหรับ Android

การบันทึก Google Maps Offline ใน SD สำหรับ Android

สำหรับ Android จะต่างจาก IOS ตรงที่ต้องโหลดแผนที่มาเก็บไว้ในการ์ด SD การดาวน์โหลดจะใช้ได้กับระบบ Android 6.0 ขึ้นไป โดยการบันทึกข้อมูล จะเป็นการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา โดยจะมีวิธีการบันทึกลงการ์ด SD ได้ดังนี้

 1. ใส่การ์ด SD ลงในโทรศัพท์มือถือ
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 3. ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Maps
 4. เลือก โปรไฟล์ด้านมุมขวาบน จากนั้นเลือกคำว่า แผนที่ออฟไลน์
 5. สังเกตมุมขวาบน จะมีรูปฟันเฟือง หรือการตั้งค่า กดเลือกได้เลย
 6. เมื่อเข้ามาหน้าตั้งค่าแล้วให้เลือกหัวข้อ ค่ากำหนดพื้นที่เก็บข้อมูล
 7. เลือกคำว่าอุปกรณ์ > เปลี่ยนการตั้งค่าจากอุปกรณ์ เป็นการ์ด SD
 8. เสร็จแล้ว ก็กดบันทึกการตั้งค่า
 9. จากนั้นเลือกแผนที่ที่ต้องการดาวน์โหลด และแผนที่จะถูกบันทึกลงในการ์ด SD

การเก็บข้อมูลในการ์ด SD ของ Android จะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโทรศัพท์ให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

วิธีใช้ Google Maps Offline

วิธีใช้ Google Maps Offline

เมื่อเราทำการดาวน์โหลด Google Maps Offline ลงในมือถือไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็มาดูวิธีใช้งานกัน

 1. เปิดแอป Google Maps ในโทรศัพท์ระบบ Android หรือ ios
 2. เลือก โปรไฟล์ด้านมุมขวาบน
 3. กดเลือกคำว่า แผนที่ออฟไลน์
 4. กดเลือก สถานที่ที่บันทึกไว้ เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น แหลมพรหมเทพ
 5. กดใช้งานสถานที่บันทึกไว้ และเริ่มเดินทาง

ในส่วนของการใช้งาน Google Maps Offline จะคล้ายกับการใช้งาน Google Maps Online แต่จะมีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ในการดาวน์โหลด Google Maps Offline จะต้องโหลดกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ข้อจำกัดการใช้งาน เรื่องของพื้นที่ จะสามารถใช้งานได้ในเฉพาะพื้นที่ที่เราบันทึกไว้เท่านั้น เช่น บันทึกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ก็จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้น ข้อจำกัดของข้อมูลการจราจรที่จะไม่มีการอัปเดตอย่างเรียลไทม์ ข้อมูลการเดินทางที่มีเฉพาะการเดินทางโดยรถยนต์ รวมถึงการคำนวณระยะเวลาในการเดินทาง ที่ไม่ใช่การคำนวณเวลาการเดินทางจากการจราจรในปัจจุบัน

Google Maps Offline เหมาะกับใคร

การใช้งาน Google Maps Offline เหมาะกับผู้ที่อาศัยหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณแต่ไม่ชำนาญทาง หรือผู้มีอายุ ที่ไม่มีทักษะในการใช้ Google Maps ออนไลน์ เพื่อให้การเดินทางของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงใช้งานได้ต่อเนื่องแม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถโหลด Google Maps Offline ไว้และกำหนดเส้นทางและปลายทางไว้เพื่อใช้งานได้

สรุป

Google Maps แบบ Offline คือ การใช้งานแผนที่การเดินทางแบบออฟไลน์ โดยการดาวน์โหลดแผนที่และจุดหมายที่ต้องการไปไว้ล่วงหน้า แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะต่างจาก Google Maps ออนไลน์ ที่จะต้องใช้งานกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และใน Google Maps Offline ก็มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน สำหรับผู้คนที่ไม่ชำนาญเส้น เพราะในบางครั้งที่เราเดินทาง ก็อาจจะเดินไปทางยังที่ที่ไม่มีสัญญาณ หรืออยู่ท่ามกลางผู้คนแออัด ทำให้สัญญาณขาดหาย จนไม่สามารถใช้งานแผนที่ได้ รวมถึงผู้สูงอายุ ที่ไม่มีทักษะการใช้งาน Google Maps ออนไลน์ ก็จะเป็นตัวช่วยในการเดินทางให้สะดวกขึ้นได้ 

ดังนั้น การดาวน์โหลดแผนที่ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่นอกจากจะทำให้การเดินทางราบรื่นแล้ว ก็ยังเดินทางไปยังจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอน

กิน เที่ยว ช็อป พร้อม ฝากกระเป๋าที่ Terminal 21

ศูนย์การค้า Terminal 21 เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่อง Food Court มากทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ เพราะมีราคาถูกและอาหารให้เลือกหลากหลาย โดยการเดินทางนั้นก็สะดวกสบาย ติดทั้ง BTS อโศก ทางออก 1 และ MRT สุขุมวิท ทางออก 3 คุณจะเห็นศูนย์การค้าที่มีลูกเล่นโดดเด่นตั้งแต่เข้าไป

แต่ละชั้นจะมีสไตล์ของตัวเองโดยจำลองกลิ่นอายของเมืองต่างๆ ทั่วโลกมาไว้ในห้าง คุมโทนตั้งแต่การตกแต่งไปจนถึงพนักงานของห้าง ทั้งแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ก็จะแต่งตัวตามชั้นที่ตนเองทำงานอยู่ ที่สำคัญ ยังมีบริการส่งและ ฝากกระเป๋าที่ Terminal 21 อีกด้วย

ทางเข้าเคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์

โดยชั้น 1 จะมีการตกแต่งเป็นเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในชั้นนี้เองก็จะมีเคาน์เตอร์ AIRPORTELs ตั้งอยู่

การฝากกระเป๋ากับแอร์พอเทลล์นั้นไม่ยุ่งยาก ไม่ว่ากระเป๋าคุณจะขนาดจะใหญ่ หรือน้ำหนักจะมากขนาดไหนเราก็รับฝากในราคาเท่ากันที่ 150 บาทต่อวัน

แอร์พอเทลล์เราคำนึงถึงความปลอดภัยของกระเป๋าทุกใบ กระเป๋าทุกใบจะถูกเก็บอย่างดีและปลอดภัยมี CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง เราเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน ดังนั้นอย่าให้กระเป๋าหรือสัมภาระต่างๆทำให้คุณเสียเวลา ฝากกระเป๋าให้เราดูแลแล้วไปใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่า

ไม่เพียงแต่กระเป๋าเดินทางที่เรารับฝาก แต่สัมภาระอื่นเช่นอุปกรณ์กีฬา ไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟหรือจักรยาน เราก็รับฝาก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โน้ตบุ๊ก ซึ่งหลายๆที่มักจะไม่รับฝากเพราะมีราคาสูง เพื่อให้คุณได้ช็อปปิ้งอย่างสบายใจ

หน้าเคาน์เตอร์แอร์พอเทลล์

จุดเด่นของการ ฝากกระเป๋าที่ Terminal 21

 • ช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาและแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
 • ประกันภัยสำหรับกระเป๋ามูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
 • มีบริการฝากแบบรายสัปดาห์ และรายเดือน
 • เราพร้อมให้บริการขนส่งกระเป๋า จาก Terminal 21 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง รวมถึงบ้าน คอนโด หรือที่พักที่คุณกำหนด ทั้งในกรุงเทพฯและตัวเมืองภูเก็ต

AIRPORTELs ยังให้บริการรับส่งสัมภาระอื่นๆ นอกจากกระเป๋าด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬา กล่องพัสดุ ไปยังสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม บ้าน หรือที่ทำงาน โดยสาขา Terminal 21 เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 22.00 หรือตั้งแต่ห้างเปิดทำการจนถึงเวลาห้างปิดทำการ

ราคาและเงื่อนไขการให้บริการฝากกระเป๋า

กระเป๋าเดินทาง

แบบรายชั่วโมง

 • ขนาดเล็ก : 30 บาท/ชิ้น
 • ขนาดใหญ่ : 60 บาท/ชิ้น

แบบเหมาจ่าย

 • 150 บาทต่อวัน
 • 750 บาท/สัปดาห์
 • 3,000 บาท/เดือน

กระเป๋าพิเศษ (ถุงกอล์ฟ ถุงอุปกรณ์กีฬา หรือสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ)

แบบรายชั่วโมง

 • ขนาดเล็ก : 40 บาท/ชิ้น
 • ขนาดใหญ่ : 80 บาท/ชิ้น

แบบเหมาจ่าย

 • 200 บาทต่อวัน
 • 1,000 บาท/สัปดาห์
 • 4,000 บาท/เดือน

จุดเด่นของการ ฝากกระเป๋าที่ Terminal 21

 • เป็นวิธีจัดการเวลาที่ดี สามารถทำให้คุณวางแผนธุรกิจและการท่องเที่ยวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ใช้งานง่าย ผ่านการจองออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ
 • ยืนยัน 100% ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
 • ประกันความเสียหายสูงสุดจำนวน 50,000 บาท
 • สามารถตรวจสอบสถานะหรือสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Facebook, Line, หรือ WeChat พร้อมกับการแจ้งเตือนอัพเดทสถานะผ่าน E-mail
 • บริการขนส่งกระเป๋า ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและโรงแรม คอนโดมิเนียม หรือเกสต์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและบริเวณภูเก็ต

บริการขนส่งกระเป๋าของแอร์พอเทลล์ใช้บริการอย่างไร?

วิธีที่สะดวกที่สุดคือการจองออนไลน์ที่เว็บไซต์ของแอร์พอเทลล์ https://app.airportels.asia/

โดยเลือกที่การบริการ Nationwide Delivery จากนั้นเลือกจุดส่งกระเป๋า (A) และจุดปลายทาง (B)

หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้วจะมีพนักงานมารับกระเป๋าสัมภาระเราไปส่งยังปลายทางให้อย่างเรียบร้อย เพียงเท่านี้เองค่ะ คุณก็สามารถเดินช็อปปิ้งได้อย่างสบายใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขนส่งกระเป๋าของ AIRPORTELs กรุณาติดต่อเราที่

 • เคาน์เตอร์สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นใต้ดิน ใกล้กับ Airport Rail Link
 • เคาน์เตอร์สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ผู้โดยสารขาเข้า
 • MBK เซนเตอร์ ชั้น6 โซน B
 • เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 1 โซนโตเกียว
 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Groove (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)
 • เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น 1 โซนปารีส

หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 026 6927

Website: Luggage Delivery Bangkok 

E-mail: [email protected]
Line: @AIRPORTELs
WeChat: AIRPORTELs
Kakao Talk: AIRPORTELs
Facebook: www.facebook.com/airportels

เทคนิคจัดกระเป๋าเดินทาง ด้วยกระเป๋า 20″ ใบจิ๋ว

 

เทคนิคจัดกระเป๋าเดินทาง ด้วยกระเป๋า 20″ ใบจิ๋ว

การจัดกระเป๋าเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อต้องออกเดินทาง ซึ่งอาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการเตรียมไป โดย กระเป๋า20 นิ้ว จะเป็นขนาดกระเป๋าที่มีความกะทัดรัด สามารถใช้เดินทางในระยะเวลาสั้น ๆ ได้สะดวก ซึ่งหากโดยสารด้วยเครื่องบินก็ไม่ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มให้เปลืองเงินอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหา รีวิวการจัดกระเป๋า วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ มาบอก ไปดูกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

1. จัดของเป็นหมวดหมู่แล้วแยกใส่กระเป๋าใบเล็ก

การแยกของให้เป็นหมวดหมู่นอกจากจะสะดวกต่อการหยิบใช้งานแล้ว ยังช่วยให้การจัดกระเป๋าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นด้วย โดยสิ่งต่าง ๆ ที่ควรแยกอย่างเช่น อุปกรณ์อาบน้ำ เครื่องสำอาง ยารักษาโรคประจำตัวหรือยาที่ควรใช้ระหว่างการเดินทางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละส่วนควรจัดลำดับความสำคัญในการใช้งาน โดยสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก่อนถึงที่พัก หรือต้องใช้แบบเร่งด่วน เช่น ยาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พวกสายชาร์จ ก็ควรเก็บไว้ในที่หยิบใช้งานสะดวก 

 

2.จัดแบบม้วนดีกว่าแบบพับ

การม้วนเสื้อผ้าชิ้นบาง ๆ ทำให้ประหยัดพื้นที่มากกว่าการพับ อย่างเช่น เสื้อยืด หรือชุดนอน ซึ่งควรจัดเป็นชุด ๆ ไว้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยพับเสื้อหรือกางเกงให้ส่วนแขนหรือส่วนที่ยื่นออกไปมารวมอยู่ตรงกลางให้เป็นทรงกระบอก จากนั้นก็ม้วนจากด้านบนลงมาด้านล่าง เพื่อไล่อากาศระหว่างทางออกไป และหากตรงปลายมีปลายเปิดก็พับทบกลับมาห่อเสื้อผ้าชิ้นนั้น ๆ เพื่อเป็นการช่วยไม่ให้ม้วนผ้าคลายออกไปมากขึ้น

 

3. ให้ถุงสุญญากาศเป็นตัวช่วย 

สำหรับผ้าชิ้นหนา เช่น เสื้อกันหนาว หรือผ้าเช็ดตัว ที่มักจะกินเนื้อที่ทั้งการม้วนและการพับ จึงต้องมีตัวช่วยอย่างถุงสุญญากาศที่จะช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ได้ 70-80 % โดยมีทั้งถุงที่ต้องใช้เครื่องดูดอากาศออกและถุงที่ใช้วิธีการม้วนอย่างเดียว ใครสะดวกใช้งานแบบไหนก็ลองไปเลือกซื้อกันได้ โดยนอกจากจะใช้ถุงสุญญากาศเพื่อใส่เสื้อผ้าชิ้นหนาแล้วก็สามารถใช้ใส่เสื้อผ้าชิ้นบาง ๆ หลาย ๆ ชิ้น เข้าด้วยกันเพื่อประหยัดพื้นที่อีกด้วย

 

4.แยกชุดชั้นในไว้ในถุงเฉพาะ 

เมื่อเรา ไปเที่ยวกัน อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดมากมาย ซึ่งบางทีอาจต้องเปิดกระเป๋าระหว่างทาง และถ้าเปิดมาเห็นชุดชั้นในกระจายอยู่เต็มกระเป๋าคงเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่นัก การจัดเก็บชุดชั้นในแยกไว้ในกระเป๋าเฉพาะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยจัดเสื้อชั้นในเรียงซ้อนกันและเสริมตรงที่ว่างด้วยกางเกงชั้นใน เพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยไม่ให้เสื้อชั้นในเสียทรงด้วย ถ้าหากกระเป๋ามีที่ว่างเหลือ ก็อาจจะใส่ถุงเท้าพับแล้วเข้าไปด้วย 

 

5.ใช้ของขนาดพกพา

ในการเดินทางหลายคนมักจะพกพาเครื่องประทินผิวต่าง ๆ อย่างเช่น ครีมอาบน้ำ แชมพู และโลชั่น ที่ใช้ประจำอยู่ไปด้วย ซึ่งจะนำขวดใหญ่แบบที่ใช้อยู่ที่บ้านใส่ไปใน กระเป๋า20 นิ้ว ด้วยก็คงไม่สะดวก การหาซื้อขวดแบ่งขนาดเล็กไปจึงเหมาะสมมากกว่า หรือถ้ามีขนาดพกพาขายก็สามารถซื้อไปใช้ได้อย่างสะดวก แต่สำหรับใครที่ไม่อยากซื้อหลายรอบ ซื้อขวดแบ่งมาใช้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะหากใช้หมดก็นำกลับมาเติมและใช้ซ้ำได้ง่ายกว่าอีกด้วย

 

6.วางสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้ด้านล่าง

เทคนิคจัดกระเป๋า ที่ดีนอกจากจะคำนึงถึงการทำสิ่งของให้มีขนาดเล็กแล้ว การจัดวางโดยคำนึงถึงน้ำหนักสิ่งของก็จะช่วยให้ง่ายต่อการเดินทางมากขึ้น โดยควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้ด้านล่างใกล้ฐานล้อ เพราะจะได้ช่วยถ่วงน้ำหนักเวลาลากไปกับพื้น และของที่ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกกดทับก็ต้องวางไว้ด้านบน หากใครพกพาสิ่งของที่เป็นแก้วซึ่งจะแตกได้ง่ายก็ใช้เสื้อผ้าพันไว้หลายทบ เพื่อรองรับการกระแทกและช่วยให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น

 

7.ใส่ถุงเท้าไว้ในรองเท้า

หากการเดินทางที่ต้องนำรองเท้าไปเปลี่ยนด้วย ควรหาพื้นที่ ๆ จะไม่ถูกกดทับมาก เพราะอาจทำให้รองเท้าเสียทรงได้ โดยต้องหาถุงมาใส่รองเท้าเพื่อแยกจากของชิ้นอื่น ๆ ป้องกันความสกปรก โดยอาจจะใช้หมวกอาบน้ำมาคลุมรองเท้ารอบหนึ่งเพื่อช่วยกักเก็บเศษฝุ่นที่ติดอยู่ หลังจากนั้นก็เอาไปใส่ถุงรองเท้าได้ และควรใส่ถุงเท้าไว้ในรองเท้า เพราะนอกจากประหยัดพื้นที่แล้ว ยังช่วยรักษาทรงรองเท้าได้ด้วย

 

8.พกถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว

เมื่อเราเดินทางคงไม่สะดวกที่จะซักผ้าทุกวัน การเตรียมถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้วจังเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าไม่แยกกันก็อาจทำให้ชุดที่ยังไม่ได้ใส่เปื้อนไปด้วย การเลือกใช้ถุงสำหรับใส่ผ้าใช้แล้วควรใช้ถุงที่ระบายอากาศได้ดี แต่ถ้าเดินทางช่วงสั้น ๆ และไม่กังวลเรื่องกลิ่นอับมากนัก ก็อาจจะใช้เป็นถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้ 

 

9.จัดเสื้อผ้าเป็นชุดตามวัน 

สำหรับใครที่มีพื้นที่เหลือพอที่จะสามารถจัดชุดตามวันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ไม่เสียเวลาในการเลือกตอนใส่อีกรอบ และช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบสบายตาด้วย โดยอาจจะใช้วิธีม้วนเป็นชุดเสื้อกางเกงของแต่ละวันหรือใส่ถุงสุญญากาศไว้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก หากมีที่เหลือพอก็อาจจะจัดทั้ง เสื้อผ้าชุดนอก ชุดชั้นใน และถุงเท้าของแต่ละวันไว้ด้วยกันเลยก็ได้ 

 

10.เรียงของให้เต็มพื้นที่ 

การจัดเรียงของในกระเป๋านอกจากการคำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพแล้ว ก็ต้องไม่ลืมเรื่องการจัดของให้เต็มพื้นที่ด้วย เพราะหากมีที่เหลือ ก็จะทำให้ของภายในกระเป๋าที่เราจัดไว้กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ สร้างความปวดหัวและเสียเวลาต้องจัดอีกรอบเป็นแน่ เราก็อาจเติมกระเป๋าให้เต็มด้วยการใช้หมอน ผ้าห่ม หรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆ มาช่วย 

 

สำหรับ เทคนิคจัดกระเป๋า หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และถ้าใครอ่าน รีวิวการจัดกระเป๋า และเตรียมกระเป๋าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวออก ไปเที่ยวกัน ได้เลย 

 

ที่มาข้อมูล:

เพิ่งวัยรุ่น ทำไมปวดหลัง!!! รวมสาเหตุและวิธีรักษาง่ายๆ ทำได้ทุกวัน

โดยปกติเคยได้ยินว่าอาการ ปวดหลัง พบมากในวัยทำงานและผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้เพิ่งวัยรุ่น ทำไมเริ่มปวดหลังแล้ว ถือเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังนั้นมีอะไรบ้าง มีอาการปวดบ่อย ๆ หรือเปล่า ควรรักษาเยียวยาหรือป้องกันอย่างไร เราหาคำตอบทั้งหมดมาให้ติดตามอ่านกัน

อาการปวดหลังในวัยรุ่น

สมัยนี้เด็กและวัยรุ่นปวดหลังบ่อย ๆ ไม่ใช่เรื่องแปลก อาจเกิดจากแบกเป้หนัก ๆ นั่งเล่นเกมบนมือถือ หรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ตลอดจนการเล่นกีฬาและกิจกรรมที่หนักเกินไปทำให้กล้ามเนื้อตึงหรือมีรอยฟกช้ำบนหลัง อาการปวดที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้มักจะหายได้เองภายในเวลาไม่นานโดยไม่ต้องรักษา หากมีอาการปวดบ่อย ๆ อาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังหลายอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรง หากปล่อยทิ้งไว้อาจอันตราย  ควรรีบพบแพทย์จะดีกว่า

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง

ปวดหลังเป็นอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อตึงตัวมากเกินไปจนกลายเป็นอาการปวดบริเวณคอ หลัง ไหล่ คนไข้อายุน้อยที่เข้าไปรักษาอาการปวดหลังมีปัจจัยหลัก ๆ มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กช่วงตั้งแต่มัธยมปลายไปจนถึงวัยทำงานตอนต้นที่ใช้เวลาหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์มากเกินไป ไม่ค่อยออกกำลังขยับเคลื่อนไหวทำให้โครงสร้างร่างกายและกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง การเล่นกีฬาผาดโผนหรือกล้ามเนื้อใช้งานอย่างหนักทำให้วัยรุ่นเผชิญปัญหาปวดหลังเร็วกว่าคนสมัยก่อนที่มักจะปวดหลังเนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย

 

สาเหตุปวดหลังมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • น้ำหนักตัวมากเกินไป โรคอ้วนก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ร่างกายคนอ้วนต้องรับน้ำหนักมากกว่าคนปกติ มีผลทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเสี่ยงเป็นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท มีอาการปวดคอ ปวดหลัง เรื้อรัง
 • นั่งผิดวิธีหรืออยู่ท่าเดิมเป็นเวลานาน โดยทั่วไปคนวัยทำงานนั่งท่าเดิมในออฟฟิศเป็นเวลานานๆ หรือยืนนานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังหรือกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมเหมือนกัน เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เล่นเกมบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั้งวันเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง หากไม่ออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอและเสื่อมเร็วกว่าปกติ ต้องพบแพทย์รักษาอาการปวดคอ หลัง ไหล่
 • การเคลื่อนไหวร่างกายผิดวิธี ไม่ว่าจะเป็นนั่งผิดท่าเป็นเวลานาน ๆ การแบกหามออกแรงมากเป็นประจำ หรือยกของหนักผิดวิธีทำให้กระดูกสันหลังบิด หรือเล่นกีฬาที่ผิดท่าหรือรุนแรงเกินไปมีแนวโน้มที่จะบาดเจ็บ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือกล้ามเนื้อตึงเครียดจนถึงขั้นเจ็บปวด ยกของหนักหรือออกแรงมาก ๆ เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิด
 • การปวดหลังจากโรคร้ายแรง เกิดจากภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ อาการของการติดเชื้อ โรคข้ออักเสบ กระดูกหัก โรคไต โรคลำไส้อักเสบ โรคเกี่ยวกับรังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ ตับอักเสบ  หลอดเลือดโป่งพอง มะเร็ง และความผิดปกติอื่นๆ 
 • การปวดหลังจากสาเหตุอื่น ๆ  ที่นอนแข็งเกินไปทำให้น้ำหนักตัวกดทับเฉพาะจุดส่งผลให้กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อตึงเครียดทำให้เกิดอาการปวดหลังต่อเนื่อง ที่นอนนิ่มเกินไป นอนแล้วยุบตัวทำให้ก้นและสะโพกจมยุบลงไป หลังส่วนล่างแอ่นขึ้นทำให้เกิดแรงกดมากเกินไปจนเกิดอาการปวดหลังได้เช่นกัน ควรเลือกฟูกนอนที่เหมาะกับรูปร่างและน้ำหนักตัว นอกจากนี้การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้เนื้อกระดูกบางลงเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดหลังเรื้อรัง 

อาการปวดหลังระดับไหนควรไปพบแพทย์

มื่อเกิดอาการปวดหลัง เมื่อยล้า กล้ามเนื้อตึง คนส่วนใหญ่มักเพิกเฉย คิดว่าอาการไม่ร้ายแรง อาจเกิดจากการนั่งนาน เคลื่อนไหวผิดท่า ยกของหนัก หรือออกกำลังกายมาก บ้างก็กินยาแก้ปวด บ้างก็ไปนวด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าอาการปวดหลังอาจเป็นสัญญาณเตือนบอกถึงอันตรายและโรคร้ายบางอย่างก็เป็นได้

 
 • ปวดหลังแบบเมื่อยล้า สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึง เพราะการใช้งานหนักเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
 • ปวดหลังจากการยกของหนัก ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนจะมีอาการชาและปวดร้าวลงไปถึงขา กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงจนทำให้ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ เป็นอาการปวดหลังที่มีอันตรายควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว
 • ปวดแนวกระดูกกลางหลัง มักพบปัญหาที่หมอนรองกระดูกสันหลัง หรือข้อต่อกระดูกสันหลัง หากรู้สึกปวดร้าวเหมือนไฟฟ้าช็อตจากคอไปปลายนิ้วมือ เกิดจากเส้นประสาทถูกกดเบียด เส้นประสาทอักเสบและเกิดอาการปวดหลัง
 • ปวดรุนแรง ขาชา ขาอ่อนแรง ลุกนั่งไม่ไหว เป็นอาการที่เกิดจากหมองรองกระดูกแตก พบได้ในคนที่อายุน้อย ต้องรีบเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดทันที
 • ปวดหลังเมื่ออยู่เฉย ๆ ไม่ได้เคลื่อนไหว ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องตื่นขึ้นมากินยาแก้ปวด ควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้อง หากมีอาการปวดหลังพร้อมกับมีไข้หรือน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นมะเร็ง หรือประสบอุบัติเหตุก่อนจะปวดหลัง ควรเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

วิธีรักษาปวดหลัง

อาการปวดหลังในวัยรุ่นพบได้บ่อยขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงข้างต้น การรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะอาการและสาเหตุของโรค 

 

1.การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด  ในกรณีที่ปวดหลังไม่มาก ความเจ็บปวดเกิดจากกล้ามเนื้อตึงหรือกล้ามเนื้ออักเสบ อาจใช้น้ำอุ่นประคบ กินยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อ นอนพักผ่อน นวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อปรับเปลี่ยนการไหลเวียนเลือดช่วยคลายอาการปวดได้ แต่ไม่ควรนวดรุนแรงทำให้เจ็บปวดอาจเกิดปัญหารุนแรงกว่าเดิม หากมีอาการปวดหลังเรื้อรังไม่หายเองใน 2-4 สัปดาห์ เกิดจากหมอนรองกระดูกอักเสบเล็กน้อย ควรปรับพฤติกรรมและหมั่นออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและการทำกายภาพบำบัด หรือการฉีดยาเข้าเส้นประสาทสันหลัง

 

2. การรักษาด้วยการผ่าตัด ในกรณีที่ ปวดหลังรุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น ปวดร้าวชาลงเอวหรือขา ขาอ่อนแรง ลุกนั่งลำบาก เดินไม่ได้ ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ หากปล่อยทิ้งไว้อาจรุนแรงจนรักษาได้ยากควรรีบพบแพทย์เพื่อจะให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดตามลักษณะอาการของโรค

อาการปวดหลังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ไม่รุนแรงป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น ยกของหนัก นั่งหรือยืนท่าเดิมนาน ๆ ควรออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง พร้อมกับควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมและพักผ่อนเพียงพอ หากดูแลตัวเองดีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นไม่ควรชะล่าใจ ให้ไปพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดที่ชำนาญโดยเฉพาะเพื่อหาวิธีรักษาตรงจุดทำให้หายจากอาการปวดหลังได้

ที่มาข้อมูล : 

ติดต่อเรา

AIRPORTELs Company Limited
29/217, PruksaVille 64,
Saimai Rd., Saimai Sub-district,
Saimai District, Bangkok, Thailand, 10110

AIRPORTELs Company Limited
29/217, PruksaVille 64,
Saimai Rd., Saimai Sub-district,
Saimai District, Bangkok, Thailand, 10110

Contact Form

  ชื่อ

  อีเมล

  บริษัท

  ข้อความ


  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  คำถาม ที่ลูกค้าสงสัยเมื่อใช้บริการ AIRPORTELs

  ตอบ : หลังคุณทำการจองผ่านระบบออนไลน์ คุณก็จัดเก็บและล็อกกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย และนำไปฝากไว้กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม เพียงเท่านี้คุณก็สามารถออกไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจ

  ตอบ : แอร์พอเทลล์ มีเคาน์เตอร์ที่สนามบินทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

  -สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ในโซนแอร์พอร์ตลิงก์ ชั้น บี คุณสามารถเดินตามลูกศรสีแดง “Express Line” ลงไปจะพบกับร้านแลกเปลี่ยนเงินตราและเช่าพ็อกเก็ต wifi คุณจะพบเคาน์เตอร์ของเราอยู่ทางขวามือ

  -สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่ชั้น 1 ทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริเวณประตู 9 ใกล้กับบันไดเลื่อน

  -สนามบินภูเก็ต อยู่ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ประตู 1

  หรือคลิก ‘ที่ตั้งของเรา’ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งอย่างถูกต้อง

  ตอบ : ไม่จำเป็น เพราะบริการของ แอร์พอเทลล์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ เพียงแค่คุณฝากกระเป๋าไว้กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม เท่านี้คุณก็ท่องเที่ยวด้วยมือเปล่าได้เลย โดยเราจะอัปเดตสถานะการส่งผ่านอีเมล และคุณยังสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก, ไลน์, วีแชท, วอทแอป และคาเคา

  ตอบ : คุณต้องแสดงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยของที่นำมาฝากต้องเป็นของที่ไม่ผิดกฎตามที่บริษัทกำหนดไว้

  ตอบ : กรุณาสอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง ‘ติดต่อเรา’

  ตอบ : แอร์พอเทลล์การันตีเรื่องการจัดส่งที่ตรงเวลา หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เรายินดีจะรับผิดชอบ โดยส่งกระเป๋าสัมภาระไปยังปลายทางที่คุณต้องการ

  ตอบ : สัมภาระแต่ละชิ้นมีการรับประกันสูงสุดถึง 100,000 บาท, กระเป๋าเดินทางหรือกล่องพัสดุมีการรับประกันสูงสุดถึง 10,000 บาท

  ตอบ : กรุณาส่งอีเมล โดยระบุหมายเลขการจอง, ชื่อ นามสกุล, เลขพาสปอร์ต/เลขบัตรประชาชน แล้วเราจะตอบกลับผลการอัปเดตข้อมูลอย่างเร็วที่สุด

  ส่งกระเป๋า
  ฝากกระเป๋า

  ราคาและเงื่อนไขการให้บริการ

  700 บาท/ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

  เพิ่ม 50 บาท/กิโลกรัม  เมื่อน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม 

  เพิ่ม 100 บาท/รายการ เมื่อขนส่งในวันเสาร์
  เพิ่ม 100 บาท/รายการ หากให้ไปรับที่โรงแรม

  ส่งกระเป๋าก่อนเวลา 12:00 น., รับกระเป๋าหลังเวลา (ในวันถัดไป)

  *ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์กีฬา
  *ให้บริการเฉพาะวันทำการเท่านั้น

  จุดเด่น

  • เป็นวิธีจัดการเวลาที่ดี สามารถทำให้คุณวางแผนธุรกิจและการท่องเที่ยวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ใช้งานง่าย ผ่านการจองออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ
  • ยืนยัน 100% ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
  • ประกันความเสียหายสูงสุดจำนวน 100,000 บาท
  • สามารถตรวจสอบสถานะหรือสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Facebook, Line, หรือ WeChat พร้อมกับการแจ้งเตือนอัพเดทสถานะผ่าน E-mail
  • บริการขนส่งกระเป๋า ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและโรงแรม คอนโดมิเนียม หรือเกสต์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและบริเวณภูเก็ต

   

  Tel: +66 6321-666-99
  Website: Luggage Delivery Bangkok
  E-mail: [email protected]
  Line: @AIRPORTELs
  WeChat: AIRPORTELs
  Kakao Talk: AIRPORTELs
  Facebook: www.facebook.com/airportels

  How to deliver luggage and suitcase from hotel to airport in Bangkok?

  Where can you find Free Luggage Storage in Bangkok City?

  How to go to AIRPORTELs Counter

  เที่ยวทะเลสบายใจ ส่งกระเป๋าในพัทยา กับ AIRPORTELs

  บริการขนส่งกระเป๋าในพัทยา

  รับฝากกระเป๋า,บริการรับฝากกระเป๋า

  AIRPORTELs เปิดให้บริการฝากและ ส่งกระเป๋าในพัทยา แล้ว!

  ‘พัทยา’ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทั่วทวีปเอเชียและทั่วโลก เพราะเป็นเมืองแห่งความสุขในประเทศที่ได้รับสมญานามว่าสยามเมืองยิ้ม พัทยาเป็นเมืองที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ อย่าพลาดโอกาสที่จะหาความสนุกจากชีวิตในเมืองนี้ เพราะตอนนี้คุณอยู่ใกล้มันแล้ว คุณสามารถ ส่งกระเป๋าในพัทยา แล้วค่อยเดินทางไปเที่ยวชายหาด, เกาะที่อยู่กลางอ่าว รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจในโรงแรม และนวดผ่อนคลายอย่างสบายอารมณ์

  พัทยาตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง การเดินทางก็แสนง่ายดาย มีรถตู้ให้บริการ สามารถขึ้นได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่การต้องหิ้วกระเป๋าแสนหนักข้ามจังหวัดเป็นสิ่งที่ยากลำบาก บริการจัด ส่งกระเป๋าในพัทยา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรทำเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่พัทยา

  บริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระที่เทอร์มินอล 21 พัทยา โดยแอร์พอเทลล์ เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกระเป๋าระหว่างเดินทางไปโรงแรม คุณสามารถส่งกระเป๋าไปยังที่พักในพัทยาได้เลยเมื่อถึงสนามบิน และติดตามสถานะกระเป๋าได้บนโทรศัพท์มือถือ บริการจัดส่งกระเป๋าของแอร์พอเทลล์จะเริ่มต้นวันดีๆ ของคุณ พบกันได้ที่ชั้น 2 ซอย 6 ในเทอร์มินอล 21 พัทยา ช็อปปิ้งให้จุใจ แล้วมาใช้บริการของแอร์พอเทลล์ คุณจะพบแต่ความสุข

  บริการของแอร์พอเทลล์ที่เทอร์มินอล 21 พัทยา:

  อยู่ที่ชั้น 2 โซนโตเกียว ซอย 6

  สนามบินเทอร์มินอล

    เงื่อนไขการให้บริการ

  • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งทางแอร์พอเทลล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
  • ในกรณีส่งกระเป๋าไปสนามบิน กรุณารับกระเป๋าของคุณก่อนเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
  • เราไม่อนุญาตให้ส่งสิ่งของต้องห้าม เช่น วัตถุที่ทำให้เกิดประกายไฟ, ยา, อาวุธ, อาหาร, สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  • แอร์พอเทลล์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลที่สาม หรือเกิดเหตุการณ์เหนือการควบคุม รวมทั้งกรณีที่มีสาเหตุจากลูกค้า เช่น กรอกข้อมูลผิด, มาช้ากว่ากำหนด, ความไม่รับผิดชอบของลูกค้า, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง และอื่นๆ
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมารับกระเป๋าได้ แอร์พอเทลล์จะเก็บกระเป๋าของคุณไว้ แต่ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหาย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน แอร์พอเทลล์มีสิทธิทำลายทรัพย์สินของคุณ
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งกระเป๋าไปโรงแรม กรุณาทำการติดต่อกับโรงแรมก่อนให้เรียบร้อย
  • สำหรับลูกค้าที่ส่งกระเป๋าไปยังบ้านหรือที่อยู่อาศัย ให้ติดต่อกับแอร์พอเทลล์เพื่อทำการจัดส่ง
  • สำหรับลูกค้าที่พักที่โรงแรม พนักงานของเราจะไปรับกระเป๋าหลังจากที่คุณฝากไว้กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม

  Read more

  ราคาและเงื่อนไขการให้บริการ

  700 บาท/ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

  เพิ่ม 50 บาท/กิโลกรัม     เมื่อน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม
  เพิ่ม 100 บาท/รายการ เมื่อขนส่งในวันเสาร์
  เพิ่ม 100 บาท/รายการ หากให้ไปรับที่โรงแรม

  ส่งกระเป๋าก่อนเวลา 12:00 น., รับกระเป๋าหลังเวลา (ในวันถัดไป)

  *ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์กีฬา
  *ให้บริการเฉพาะวันทำการเท่านั้น

  จุดเด่น

  • เป็นวิธีจัดการเวลาที่ดี สามารถทำให้คุณวางแผนธุรกิจและการท่องเที่ยวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ใช้งานง่าย ผ่านการจองออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ
  • ยืนยัน 100% ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
  • ประกันความเสียหายสูงสุดจำนวน 100,000 บาท
  • สามารถตรวจสอบสถานะหรือสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Facebook, Line, หรือ WeChat พร้อมกับการแจ้งเตือนอัพเดทสถานะผ่าน E-mail
  • บริการขนส่งกระเป๋า ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและโรงแรม คอนโดมิเนียม หรือเกสต์เฮาส์ในกรุงเทพมหานครและบริเวณภูเก็ต
  รับฝากกระเป๋า,บริการรับฝากกระเป๋า

  บริการขนส่งกระเป๋าของแอร์พอเทลล์ ใช้บริการอย่างไร?

  วิธีที่สะดวกที่สุดคือการจองออนไลน์ที่เว็บไซต์ของแอร์พอเทลล์ https://www.airportels.asia/

  โดยเลือกที่การบริการ Nationwide Delivery จากนั้นเลือกจุดส่งกระเป๋า (A) และจุดปลายทาง (B)

  รับฝากกระเป๋า,บริการรับฝากกระเป๋า

  หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้วจะมีพนักงานมารับกระเป๋าสัมภาระเราไปส่งยังปลายทางให้อย่างเรียบร้อย เพียงเท่านี้เองค่ะ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขนส่งกระเป๋าของ AIRPORTELs กรุณาติดต่อเราที่

  – เคาน์เตอร์สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นใต้ดิน ใกล้กับ Airport Link
  – เคาน์เตอร์สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2
  – MBK เซนเตอร์ ชั้น6 โซน B
  – เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 1 โซนญี่ปุ่น
  – เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Groove (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)
  – เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น G (ตรงข้าม Tourist Lounge)
  – เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น 2 โซนญี่ปุ่น
  – เซ็นทรัลป่าตอง ภูเก็ต ชั้น 1 โซนบริการ
  – สนามบินนานาชาติภูเก็ต

  หมายเลขโทรศัพท์ : +66 6321-666-99

  Website: Luggage Delivery Bangkok

  E-mail: [email protected]

  Line: @AIRPORTELs

  WeChat: AIRPORTELs

  Kakao Talk: AIRPORTELs

  Facebook: www.facebook.com/airportels

  AIRPORTELs | ช็อปให้จุใจ แล้วมาส่งกระเป๋าที่เซ็นทรัลเวิลด์

  ctw,airportels,luggage deposit,luggage delivery,luggage storage, Central World Luggage Delivery

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศที่มีวัฒนธรรมอันทรงเสน่ห์บนเวทีระดับโลก ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาท่องเที่ยวเมืองไทย ทั้งมาพักผ่อนและมาคุยธุรกิจ ทำให้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ แม้กระทั่งตอนกลางคืนก็ยังมีความวุ่นวาย ทั้งผู้คน ร้านค้า รวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดทั้งวัน อาจจะทำให้การทำงานของคุณล่าช้าได้!

  เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าและบริการอย่างครบครัน และถือว่าเป็นช็อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเดินทางก็แสนง่ายดาย ลง BTS สถานีสยามหรือชิดลม และใช้ทางเดินลอยฟ้าเข้าสู่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และที่สำคัญ มีเคาน์เตอร์ของ AIRPORTELs ให้บริการอยู่ที่ชั้น 1 Groove Zone

  Central World Luggage Delivery, Central world, luggage delivery, bangkok, luggage storage

  บริการของแอร์พอเทลล์จะเปรียบเสมือนเลขาฯของคุณ ช่วยส่งกระเป๋าสัมภาระระหว่างเซ็นทรัลเวิลด์, สนามบิน และโรงแรมที่พักในกรุงเทพฯ โดยรับประกันค่าเสียหายสูงสุดถึง 100,000 บาท และการันตีเรื่องเวลา กระเป๋าของคุณจะถึงปลายทางในเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งกระเป๋าผ่านอีเมล, เว็บไซต์ของแอร์พอเทลล์, Facebook, Line และ WeChat

  นอกจากนี้ แอร์พอเทลล์ยังมีเคาน์เตอร์ที่ห้างสรรพสินค้า MBK และ Terminal 21 อีกด้วย สามารถฝากกระเป๋าได้ถึง 2,500 ใบ และมีการดูแลกระเป๋าตลอด 24 ชั่วโมง

  airportels,luggage delivery bangkok, Central World Luggage Delivery, luggage delivery, luggage storage

  ถ้าใช้บริการของเรา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องกระเป๋าหนักอีกต่อไป เพียงคุณส่งกระเป๋าที่เซ็นทรัลเวิลด์ เราจะเป็นผู้ช่วยจัดการจัดส่งสัมภาระจากสนามบินไปโรงแรม หรือโรงแรมไปสนามบินก็ได้เช่นกัน ให้บริการรวดเร็วและปลอดภัย ทำให้เวลาท่องเที่ยวหรือการทำงานของคุณผ่านไปอย่างราบรื่น ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

  Luggage Delivery Central World, central world, luggage delivery, airportels, luggage storage, Central World Luggage Delivery

  เคาน์เตอร์ AIRPORTELs ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ชั้น 1 Groove Zone

  Read more how to go to our counter

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลารับส่งกระเป๋า กรุณาแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ลูกค้าของแอร์พอเทลล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
  • ในกรณีส่งกระเป๋าไปสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณารับกระเป๋าของคุณก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 2 ชั่วโมง
  • ทางเราไม่อนุญาตให้ส่งสิ่งของต้องห้าม เช่น วัตถุไวไฟ, ยา, อาวุธยุทโธปกรณ์, อาหาร, สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
  • แอร์พอเทลล์ไม่รับผิดชอบในกรณีมีบุคคลที่สามมารับแทน, เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เหนือการควบคุม, ลูกค้ามาล่าช้า, ไม่ได้การตอบรับจากลูกค้า, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง และอื่นๆ
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมารับกระเป๋าด้วยตัวเองได้ แอร์พอเทลล์จะเก็บรักษากระเป๋าของคุณไว้ แต่ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหาย หากยังติดต่อลูกค้าเจ้าของกระเป๋าไม่ได้ภายใน 30 วัน กระเป๋าจะถูกทำลาย
  • ถ้าลูกค้าต้องการฝากกระเป๋ามากกว่า 3 วัน สามารถเลือกบริการฝากระยะยาวได้
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งกระเป๋าไปโรงแรม กรุณาแจ้งข้อมูลไปยังโรงแรมก่อนใช้บริการ
  • สำหรับลูกค้าที่ส่งกระเป๋าจาก Airbnb หรือเกสต์เฮาส์ กรุณาแจ้งแอร์พอเทลล์ก่อนส่ง
  • สำหรับลูกค้าที่พักในโรงแรม สตาฟฟ์ของแอร์พอเทลล์จะรับกระเป๋าของคุณหลังจากที่คุณฝากไว้ที่โรงแรมแล้ว

  Read more

  Luggage Storage Thailand

  LUGGAGE SERVICE | LUGGAGE DELIVERY AND LUGGAGE STORAGE IN BANGKOK

  Frequently Asked Questions (FAQ)

  AIRPORTELs | เล็ก-ใหญ่ ไม่ใช่ปัญหา มาส่งกระเป๋าที่ MBK

  mbk,airportels,luggage deposit,luggage delivery,luggage storage, MBK Center Luggage Delivery
  AIRPORTELs counter at MBK center

  ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม MBK ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นห้างที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ผู้คนนับแสนสนใจสินค้าของฝากที่มีจำหน่ายในศูนย์การค้าแห่งนี้ คุณจะได้พบเห็นสินค้า อาหาร สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก และที่สำคัญ คุณสามารถเดินเลือกซื้อของได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องหิ้วให้หนักและเหนื่อย! ขอนำเสนอบริการส่งกระเป๋าที่ MBK โดยแอร์พอเทลล์ บริษัทรับฝากและขนส่งกระเป๋าเดินทาง ช่วยให้วันหยุดพักผ่อนของคุณเต็มไปด้วยความสุข ความสบาย

  เคาน์เตอร์ของแอร์พอเทลล์ในห้าง MBK ตั้งอยู่โซน B ชั้น 6 และหากยังช็อปปิ้งไม่จุใจ ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถเดินไปสยามโดยทางเชื่อมลอยฟ้า ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น ความสนุกอยู่ในมือของคุณแล้ว อย่ามัวแต่ถือสัมภาระ มาส่งกระเป๋าที่ MBK แล้วออกไปท่องโลกกว้างกันเถอะ!!!

  บริการของแอร์พอเทลล์จะเปรียบเสมือนเลขาฯของคุณ ช่วยส่งกระเป๋าสัมภาระระหว่างสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ, ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยรับประกันค่าเสียหายสูงสุดถึง 100,000 บาท และการันตีเรื่องเวลา กระเป๋าของคุณจะถึงปลายทางในเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งกระเป๋าผ่านอีเมล, เว็บไซต์ของแอร์พอเทลล์, Facebook, Line และ WeChat

  นอกจากนี้ แอร์พอเทลล์ยังมีเคาน์เตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย สามารถฝากกระเป๋าได้ถึง 2,500 ใบ และมีการดูแลกระเป๋าตลอด 24 ชั่วโมง

  ถ้าใช้บริการของเรา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องกระเป๋าหนักอีกต่อไป เราจะเป็นผู้ช่วยจัดการจัดส่งสัมภาระจากสนามบินไปโรงแรม หรือโรงแรมไปสนามบินก็ได้เช่นกัน ให้บริการรวดเร็วและปลอดภัย ทำให้เวลาท่องเที่ยวหรือการทำงานของคุณผ่านไปอย่างราบรื่น ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

  เคาน์เตอร์ AIRPORTELs ใน MBK ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 โซน B ใกล้ทางเข้าศูนย์อาหาร

  Read more how to go to our counter

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลารับส่งกระเป๋า กรุณาแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ลูกค้าของแอร์พอเทลล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
  • ในกรณีส่งกระเป๋าไปสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณารับกระเป๋าของคุณก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 2 ชั่วโมง
  • ทางเราไม่อนุญาตให้ส่งสิ่งของต้องห้าม เช่น วัตถุไวไฟ, ยา, อาวุธยุทโธปกรณ์, อาหาร, สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
  • แอร์พอเทลล์ไม่รับผิดชอบในกรณีมีบุคคลที่สามมารับแทน, เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เหนือการควบคุม, ลูกค้ามาล่าช้า, ไม่ได้การตอบรับจากลูกค้า, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง และอื่นๆ
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมารับกระเป๋าด้วยตัวเองได้ แอร์พอเทลล์จะเก็บรักษากระเป๋าของคุณไว้ แต่ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหาย หากยังติดต่อลูกค้าเจ้าของกระเป๋าไม่ได้ภายใน 30 วัน กระเป๋าจะถูกทำลาย
  • ถ้าลูกค้าต้องการฝากกระเป๋ามากกว่า 3 วัน สามารถเลือกบริการฝากระยะยาวได้
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งกระเป๋าไปโรงแรม กรุณาแจ้งข้อมูลไปยังโรงแรมก่อนใช้บริการ
  • สำหรับลูกค้าที่ส่งกระเป๋าจาก Airbnb หรือเกสต์เฮาส์ กรุณาแจ้งแอร์พอเทลล์ก่อนส่ง
  • สำหรับลูกค้าที่พักในโรงแรม สตาฟฟ์ของแอร์พอเทลล์จะรับกระเป๋าของคุณหลังจากที่คุณฝากไว้ที่โรงแรมแล้ว

  Read more