E-Commerce คืออะไร ใกล้ตัวเราขนาดไหนกัน

e-commerce,E-commerce คือ

หากพูดถึงคำว่า E-commerce (Electronic commerce) หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้าง อย่างไรก็ตามบางคนอาจยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร อันที่จริงแล้ว E-commerce คือ การทำธุรกิจทั่วไปบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเราทุกคนคุ้นเคยกันดี ธุรกิจ E-commerce เกิดขึ้นมานานแล้วในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2513 ดังนั้น จึงไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด ต่างจากคำว่า Online market นั่นหมายถึง เฉพาะการทำธุรกิจบนสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากจะกล่าวไปแล้ว Online market ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งใน E-commerce

E-commerce Internet Global Marketing,E-commerce คือ

ทิศทางความเจริญเติบโตของ E-commerce

E-commerce คือ การทำธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งมีความเจริญเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในความเป็นจริงแล้วเราเกี่ยวข้องในธุรกิจ E-commerce มานานมาก เช่น การสั่งซื้อพิซซ่าทางโทรศัพท์ ยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือ สามารถเลือกสินค้าคือ พิซซ่าได้ตามต้องการแบบเห็นภาพชัดเจน สะดวกมากขึ้น เหล่านี้คือ E-commerce และคือวิวัฒนาการนั่นเอง

ซึ่งตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จากการสั่งซื้อพิซซ่าธรรมดาที่ต้องไปซื้อที่ร้าน ต่อมาวิวัฒนาการสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์ แต่จุดด้อยคือ ไม่เห็นภาพพิซซ่าที่สั่ง ต้องอาศัยจากการบรรยาย ต่อมา สั่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น สามารถเห็นภาพ รวมถึงลักษณะวัตถุดิบต่าง ๆ และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจประเภทนี้ กล่าวคือ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำธุรกิจ ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายมากขึ้นและหลากหลาย

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจ E-commerce มีการปรับตามเทคโนโลยีตลอดเวลา และนับวันจำนวนผู้ใช้ยิ่งมากขึ้น หลายธุรกิจเปลี่ยนจากการขายหน้าร้านมาขายทางออนไลน์และสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น แบรนด์เสื้อผ้ากีฬา warrix ของไทยจากเดิมขายของหน้าร้านมีรายได้ประมาณ 7 หลักต่อเดือน แต่เมื่อขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 8 หลักต่อเดือน ธุรกิจ E-commerce สามารถสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การประกอบธุรกิจ E-commerce ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วเช่นเดียวกัน ตามข้างต้นการสั่งซื้อพิซซ่าทางโทรศัพท์ย่อมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับการสั่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา ย่อมยากที่จะดำเนินธุรกิจ E-commerce

Smart phone online shopping,E-commerce คือ

แนวธุรกิจ E-commerce ในยุคปัจจุบัน 2019

สำหรับเทรนด์สินค้าที่ขายดีในปี 2019 ในรูปแบบการขาย E-commerce คือ อันดับ 1 สินค้าพวกแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โดยขายได้ทั้งเพศชายและหญิง อันดับ 2 สินค้าในส่วนของผู้หญิง พวกความสวยความงาม เช่น เครื่องสำอาง ส่วนของผู้ชาย ได้แก่ สินค้าพวกไอทีต่าง ๆ อันดับ 3 สินค้ามือสอง โดยทั้งหญิงและชายมีความนิยมเท่ากัน

โดยส่วนใหญ่ทั้ง 3 อันดับ เป็นร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) และขายผ่านทางสื่อโซเชียล เช่น Facebook, Twitter และ IG รวมถึงการลงทะเบียนเป็นผู้ขายในแพลตฟอร์ม เช่น Lazada และ Shopee

จากที่กล่าวมา E-commerce คือการทำธุรกิจรูปแบบหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เข้าถึงตลาดผู้บริโภคหลากหลายมากขึ้น สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน ซึ่งแนวโน้มตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเห็นได้ชัดเจนว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังคงเป็นอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.